`

Agenda

Maatwerk en integraliteit in het sociaal domein

 • 26-09-2023
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht

Maatwerk en integraliteit in het sociaal domein

Hoe de menselijke maat in klantproblemen integraal te benaderen

Het werk van klantmanagers in het sociaal domein is complexer geworden. De Participatiewet, de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vormen het uitgangspunt voor de besluiten in het sociaal domein.

 • Bieden die wetten u voldoende ruimte om uw cliënt te helpen?
 • Welke mogelijkheden bieden deze wetten voor maatwerk en individualisering? Alleen via een dringende redenen-toets òf is er meer mogelijk? Hoe doe je dat dan, waar let je op?

Wij realiseren ons dat een gewenste aanpak soms schuurt met wet- en regelgeving. Toch hebben we behoefte om concrete klantproblemen meer integraal te benaderen, zowel vanuit het oogpunt van de Participatiewet, de Wmo 2015 als vanuit de Jeugdwet. Daarnaast houdt integraliteit ook in dat er naast een wettelijke toets op grond van de PW, Wmo 2015 en Jw, ruimte is voor inzichten vanuit maatschappelijke dienstverlening en zorg.

 • Zijn er mogelijkheden voor maatwerk en integraliteit en op welke punten in de PW, Wmo 2015 en/of Jw ligt dat dan voor de hand?

Individualisering; De zichtbare en verborgen mogelijkheden

Met behulp van casussen uit de gemeentelijke praktijk en de jurisprudentie ervaart u dat de huidige wetgeving en de rechtspraak hierover meer mogelijkheden biedt dan wij veronderstellen!

We zoeken met u naar de menselijke maat in het recht in de drie wetten van het sociaal domein.

 • We nemen u mee in de concrete toepassing van wet- en regelgeving;
 • We bekijken welke wettelijke instrumenten u in een casus kunt inzetten;
 • Vaak ook domein overschrijdend;
 • We verkennen de zichtbare en verborgen mogelijkheden tot individualisering binnen de Participatiewet en leggen hierbij waar mogelijk een verbinding met inzichten vanuit de Wmo 2015 en de Jw.

Aan de orde komt in ieder geval

 • Op zoek naar de menselijke maat in het recht; spanningsveld tussen dwingend recht enerzijds en maatwerkbepalingen anderzijds;
 • Probleemstelling: waarom is maatwerk en integraliteit nu actueel?
 • Het tekort aan probleemoplossend vermogen van het recht, daarom noodzaak tot déjuridisering òf noodzaak tot meer maatwerk, desnoods op buitenwettelijke basis, òf is er een derde weg? Hoe ziet maatwerk in het recht er dan uit in een concrete casus?
 • De omgekeerde toets als oplossingsrichting?
 • Òf zijn er soms ook alternatieven?
 • Zichtbare en verborgen mogelijkheden tot individualisering binnen de PW, ook bij dwingend-rechtelijke bevoegdheden van het college, zoals bij intrekking, terugvordering en maatregeloplegging;
 • Welke wettelijke elementen in het wettelijk kader van de PW lenen zich voor individualisering en welke doelstellingen en voorzieningen van de Wmo 2015 en Jw kunnen hierbij ondersteunend werken?
 • Waar liggen de mogelijkheden tot maatwerk en integrale sociaal domein-toetsing bij:
  • de gezamenlijke huishouding;
  • het recht op bijstand bij samenwoning met een niet-rechthebbende partner;
  • de bijstandsgerechtigde alleenstaande ouder met afwezige toeslagpartner zonder kindgebonden budget;
  • de kostendelersnorm en mantelzorg;
  • maatregelbesluiten => naast dringende redenen nog andere mogelijkheden?
  • maatwerk bij herziening, intrekking, terug- en invordering van bijstand => naast dringende redenen nog andere mogelijkheden?
  • de strafrechtelijke benadering van boetebesluiten PW en maatwerk;
  • schuldhulpverlening in PW-fraudezaken;
  • bijzondere bijstand en Alo-kop c.q. Zorgverzekeringswet;
 • De beoordeling van (mantel)zorg door een PW-belanghebbende en de (on)mogelijkheden tot doorwerking hiervan in PW-fraudebesluiten i.v.m. woonsituatie en maatregelbesluiten;
 • Welke wettelijke elementen binnen welk PW-besluit lenen zich NIET voor individualisering?

Integraal sociaal domein-toetsing in de PW – wat is het? / hoe doe je dat?

 • Op zoek naar de menselijke maat in de drie wetten in het sociaal domein; spanningsveld tussen de wereld van het recht enerzijds en de wereld van de zorg en sociale rechtvaardigheid anderzijds;
 • Het tekort aan probleemoplossend vermogen van het recht én daardoor noodzaak tot déjuridisering òf noodzaak tot een meer multidisciplinaire benadering in het sociaal domein?
 • Is het rechtens toegestaan om begrippen uit de PW te lezen vanuit de betekenis van dezelfde begrippen maar dan vanuit de Wmo 2015 of de Jw en ook omgekeerd, begrippen uit de Wmo 2015 of Jw te lezen vanuit dezelfde begrippen maar dan uit de PW?
 • PW-maatregel-onderzoeken i.v.m. de niet-nakoming van de arbeids- en re-integratieverplichting enerzijds en mogelijkheden tot een integrale toets met de Wmo 2015 anderzijds;
 • De Wmo 2015-toets gebruikelijke zorg bij huishoudelijke ondersteuning enerzijds en mogelijkheden tot een integrale toets met de PW anderzijds;
 • Integrale sociaal domein-toets en het spanningsveld met het fundamentele grondrecht van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de betekenis van de AVG.

Doelgroep

De cursus kan gegeven worden aan klantmanagers rechtmatigheid en/of doelmatigheid PW maar ook aan juridisch kwaliteitsmedewerkers PW, Wmo 2015 en Jw gezamenlijk en/of juridisch medewerkers bezwaar en beroep. De cursus is ook aantrekkelijk voor beleidsmedewerkers PW, Wmo 2015 en Jw die op zoek zijn naar de dwarsverbanden tussen genoemde wetten en de ruimten voor maatwerk en integraliteit en die op zoek zijn naar kaders voor deze brede benadering. Speciaal voor juristen wordt ook de link gelegd naar de nieuwe zaaksbehandeling.

Datum en locatie

De cursus wordt op dinsdag 26 september 2023 van 9.30 - 16.30 uur in Utrecht gegeven.

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 425,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Expertisecentrum en helpdesk

Ook na de cursus staan wij u graag bij. Heeft u na de cursus nog vragen? Wij helpen u graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vind je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze cursus ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan in de rechterkolom, want daar vind je onze contactgegevens.

portret van docent Harry van der Linden

Uw docent

Harry van der Linden

Mr. Harry van der Linden werkt als juridisch kwaliteitsmedewerker met de taakaccenten Handhaving en Bezwaar en Beroep. Hij is op het scherpst van de snede in zaken waarin administratief bewijsrecht en het Awb-bestuursprocesrecht centraal staan (met focus op de methodiek van rechterlijke toetsing), recht door zee en liefhebber van een multidisciplinaire benadering van problemen daar waar dat nodig is.

Harry geeft zijn cursisten alle ruimte om vragen te stellen en is zeer goed ingevoerd in jurisprudentie. Hij presenteert zijn cursisten graag verrassende inzichten en onverwachte invalshoeken. Want ‘gaan voor een juridisch gelijk en juridische precisie is één, het vinden en behouden van draagvlak voor een echte oplossing is een ander verhaal.’ Aldus Harry. Dat is dus wat je (ook) leert tijdens zijn training: ga “niet-geharnast” zaken in, leef je in en heb respect voor de wederpartij en zoek naar praktische oplossingen in een juridisch kader die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

Gemiddelde beoordeling
8,5
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten