Agenda

Maatwerk en integraliteit in het sociaal domein

Maatwerk en integraliteit in het sociaal domein

Hoe de menselijke maat in klantproblemen integraal te benaderen

Hoe om te gaan met de “schurende rechtswerking” van het Participatiewet-rechtmatigheidsbeleid t.o.v. de Wmo, Jeugdwet en de Wet Inburgering? Hoe kun je vanuit de Pw integraal handhaven met oog voor zorg? Het werk in het sociaal domein is complexer geworden. De Participatiewet, Wmo 2015, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vormen het uitgangspunt voor de besluiten in het sociaal domein.

 • Bieden die wetten u voldoende ruimte om uw klant te helpen?
 • Welke mogelijkheden bieden deze wetten voor maatwerk en individualisering? Alleen via een dringende redenen-toets òf is er meer mogelijk?
 • Hoe doe je dat dan in integrale casuïstiek waarbij er een spanningsveld optreedt met dwingend-rechtelijke rechtmatigheidsbepalingen in de Pw, waar let je op?
 • Hoe kun je in deze casuïstiek vanuit oogpunt van de Pw integraal handhaven ?
 • Welke dwarsverbanden lopen er met de nieuwe toetsing aan het evenredigheidsbeginsel en met de nieuwe toetsing aan het nieuwe dienstbaarheidsbeginsel op grond van het wetsvoorstel “Versterking waarborgfunctie Awb” en het wetsvoorstel “Handhaving in de sociale zekerheid”

Wij realiseren ons dat een gewenste integrale aanpak en maatwerk soms schuurt met wet- en regelgeving. Toch hebben we behoefte om concrete klantproblemen meer integraal te benaderen, zowel vanuit het oogpunt van de Participatiewet, de Wmo 2015 als vanuit de Jeugdwet. Daarnaast houdt integraliteit ook in dat er naast een wettelijke toets op grond van de Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet, ruimte is voor inzichten vanuit maatschappelijke dienstverlening en zorg.

 • Zijn er mogelijkheden voor maatwerk en integraliteit en op welke punten in de Participatiewet, Wmo 2015 en/of Jeugdwet ligt dat dan voor de hand?

Integraliteit en maatwerk: De zichtbare en verborgen mogelijkheden in het wettelijk kader van de Participatiewet

Met behulp van casussen uit de gemeentelijke praktijk en de jurisprudentie ervaart u dat de huidige wetgeving en de rechtspraak hierover meer mogelijkheden biedt dan wij veronderstellen!

We zoeken met u naar de menselijke maat in het rechtmatigheidsdeel van de Pw ten opzichte van de andere vier wetten in het sociaal domein.

 • We nemen u mee in de concrete toepassing van wet- en regelgeving;
 • We bekijken welke wettelijke instrumenten u in een casus kunt inzetten;
 • Vaak ook domein overschrijdend;
 • We verkennen de zichtbare en verborgen mogelijkheden tot individualisering binnen de Pw en leggen hierbij waar mogelijk een verbinding met inzichten vanuit de Wmo, Jw, Wgs en WI.

Het doel is om aan de hand van concrete casuïstiek over hoofdverblijf, woonsituatie, inkomen en vermogen, het wettelijk kader beter afgestemd te krijgen op zorg, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op grond van met name de Wmo 2015 en de andere drie wetten in het sociaal domein.

Aan de orde komt in ieder geval

 • Op zoek naar de menselijke maat in het recht; spanningsveld tussen dwingend recht enerzijds en maatwerkbepalingen anderzijds;
 • Probleemstelling: waarom is maatwerk en integraliteit nu actueel?
 • Wat houdt de toets klantprofiel/zorgklant in de jurisprudentie van de CRvB in? Wat zijn de gevolgen hiervan voor de onderzoeksverplichting van het college in Pw-zaken? Kan de toets “zelfredzaamheid” op grond van de Wmo 2015, Jw en Wgs en de Wet Inburgering ook relevant zijn voor de Pw-rechtmatigheids-toets?
 • Hoe om te gaan met het spanningsveld tussen mantelzorg / gebruikelijke hulp door een Pw-klant en de sociaal netwerktoets op grond van de Wmo en Jeugdwet enerzijds en de Pw-hoofdverblijf- en woonsituatietoets (kostendelersnorm, gezamenlijke huishouding) en de Pw-inkomens- en Pw-vermogenstoets anderzijds;
 • Hoe voorkom je dat het Pw-rechtmatigheidskader, zorg, ondersteuning bij zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op grond van de Wmo, Jeugdwet 2015, de Wet Inburgering en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening doorkruist?
 • Welke elementen in het wettelijk kader van de Pw lenen zich voor individualisering en welke doelstellingen en voorzieningen van de Wmo 2015, Jw, Wgs en WI kunnen hierbij ondersteunend werken in een concrete integrale sociaal domein casus?
 • Het tekort aan probleemoplossend vermogen van het rechtmatigheidsdeel van de Pw. Is het mogelijk om dwingend rechtelijke Pw-bepalingen op casusniveau te passeren in integrale zorg casuïstiek? Zo ja, onder welke voorwaarden?
 • Wat is hierbij het belang van oplegging van nadere verplichtingen op grond van art. 55 Pw met het oog op een integrale sociaal domein benadering van een integrale sociaal domein casus?
 • Hoe ga je om met maatwerk binnen Pw-boetebesluiten en Pw-maatregelbesluiten naar aanleiding van de niet-nakoming van de Pw-inlichtingenplicht respectievelijk de arbeids- en re-integratieverplichting?

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor klantmanagers rechtmatigheid en/of doelmatigheid, handhavers maar ook aan juridisch kwaliteitsmedewerkers Pw, Wmo 2015 en Jw gezamenlijk en/of juridisch medewerkers bezwaar en beroep. De cursus is ook aantrekkelijk voor beleidsmedewerkers PW, Wmo 2015 en Jw die op zoek zijn naar de dwarsverbanden tussen genoemde wetten en de ruimten voor maatwerk en integraliteit en die op zoek zijn naar kaders voor deze brede benadering.

Datum en locatie

 • De cursus wordt op donderdag 12 december 2024 van 9.30-16.30 uur in Utrecht gegeven.

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 445,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Expertisecentrum en helpdesk

Ook na de cursus staan wij u graag bij. Heeft u na de cursus nog vragen? Wij helpen u graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vind je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze cursus ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan in de rechterkolom, want daar vind je onze contactgegevens.

portret van docent Harry van der Linden

Uw docent

Harry van der Linden

Mr. Harry van der Linden werkt als juridisch kwaliteitsmedewerker met de taakaccenten Handhaving en Bezwaar en Beroep. Hij is op het scherpst van de snede in zaken waarin administratief bewijsrecht en het Awb-bestuursprocesrecht centraal staan (met focus op de methodiek van rechterlijke toetsing), recht door zee en liefhebber van een multidisciplinaire benadering van problemen daar waar dat nodig is.

Harry geeft zijn cursisten alle ruimte om vragen te stellen en is zeer goed ingevoerd in jurisprudentie. Hij presenteert zijn cursisten graag verrassende inzichten en onverwachte invalshoeken. Want ‘gaan voor een juridisch gelijk en juridische precisie is één, het vinden en behouden van draagvlak voor een echte oplossing is een ander verhaal.’ Aldus Harry. Dat is dus wat je (ook) leert tijdens zijn training: ga “niet-geharnast” zaken in, leef je in en heb respect voor de wederpartij en zoek naar praktische oplossingen in een juridisch kader die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

Gemiddelde beoordeling
8,3
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten