Agenda

Masterclass Bezwaar en Beroep Jeugdwet

Opgelet! Masterclass Bezwaar en Beroep Jeugdwet is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Masterclass Bezwaar en Beroep Jeugdwet

De Jeugdwet levert de gemeenten nog steeds kopzorgen op. Dat geldt zeker voor de gemeentelijke financiën. Maar ook de beoordeling en toetsing van verzoeken om jeugdhulp blijven de aandacht vragen. Het aantal uitspraken dat de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, in het kader van de Jeugdwet heeft gedaan is nog beperkt. Er zijn echter veel uitspraken van de rechtbanken en in veel gevallen zijn die voor de gemeenten niet positief.

De jurisprudentie leidt tot nieuwe vragen zoals:

 • welke beslissingen zijn vatbaar voor beroep?
 • wie is belanghebbend bij besluiten op grond van de Jeugdwet, is bijvoorbeeld een ouder zonder gezag belanghebbende bij besluiten die betrekking hebben op zijn kind?
 • welke eisen stelt de jurisprudentie aan de verleningsbeschikking?
 • wat wordt verstaan onder jeugdhulp, is het begeleiden van een kind bij golfwedstrijden een vorm van jeugdhulp? En de behandeling van dyslexie?
 • wanneer kan een persoonsgebonden budget worden afgewezen omdat niet wordt voldaan aan de voorwaarden van motivering, bekwaamheid of kwaliteit?
 • welke voorwaarden kan de raad stellen aan de verstrekking van een persoonsgebonden budget dat wordt aangewend binnen het sociaal netwerk?
 • kan een persoonsgebonden budget worden verstrekt voor hulp geboden door de ouders?
 • hoe is de bewijslast verdeeld tussen college van burgemeester en wethouders en aanvrager?
 • hoe toetst de rechter de beleidsruimte en beoordelingsruimte van het college?
 • welke eisen worden gesteld aan het door het college te verrichten onderzoek?
 • wat mag in dat verband van de aanvrager worden verwacht en wat gebeurt er als de aanvrager niet meewerkt?
 • welke mogelijkheden biedt de Jeugdwet om te komen tot intrekking, herziening, terugvordering en invordering van ten onrechte verstrekte persoonsgebonden budgetten?
 • enzovoort

Op deze vragen wordt antwoord gegeven in de Masterclass bezwaar en beroep Jeugdwet. Het doel van de Masterclass is de kennis op het gebied van bezwaar en beroep te verdiepen, specifiek aan de hand van de Jeugdwet en de jurisprudentie die tot heden is ontwikkeld.

Onderwerpen die in de cursus de revue passeren zijn:

 • de reikwijdte van de Jeugdwet in relatie tot de Awb
 • de hoofdbegrippen uit de Awb en de toepassing daarvan in de Jeugdwet
 • valkuilen bij de procedure om te komen tot een primair besluit
 • beroep, tussenuitspraken, finale geschilbeslechting
 • actuele jurisprudentie van de kinderrechter als bestuursrechter

Na het volgen van de cursus:

 • heeft u kijk op de gevolgen van de besluitvorming in de primaire fase op die van de bezwarenfase
 • heeft u inzicht in de optimale inrichting van het proces van behandelen van bezwaar
 • kent u de verschillende afdoeningsmodaliteiten van beroep en de wijze waarop u daarop invloed kunt uitoefenen
 • weet u op welke wijze de rechterlijke toetsing van besluiten op het gebied van de Jeugdwet plaatsvindt en wat de relevante verschillen zijn met de toetsing in bezwaar
 • bent u op de hoogte van de actuele jurisprudentie op het gebied van de Jeugdwet

Datum en locatie

De Masterclass moet nog worden ingepland. Als u zich inschrijft voor de wachlijst dan wordt u geïnformeerd als we de masterclass hebben ingepland.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 525,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Drieluik

Deze masterclass is onderdeel van een drieluik. Mogelijk ook interessant voor u zijn de Masterclass Bezwaar en Beroep Participatiewet en de Masterclass Bezwaar en Beroep Wmo.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Willie Elferink

Uw docent

Willie Elferink

De cursus wordt verzorgd door mr. Willie Elferink. Hij heeft een ruime ervaring op het gebied van het bestuursrecht en het jeugdrecht en verzorgt al sinds jaar en dag opleidingen aan medewerkers van bestuursorganen van de overheid.

Willie Elferink is al meer dan 30 jaren werkzaam in het bestuursrecht. Hij was juridisch medewerker, afdelingshoofd en gemeentesecretaris bij verschillende gemeenten en werkzaam voor verschillende bezwarencommissies en administratief beroepscolleges. In 2002 maakte hij de overstap naar de rechterlijke macht, aanvankelijk als bestuursrechter en teamvoorzitter bij de rechtbank Almelo en de rechtbank Gelderland en vanaf 2013 tevens als familie- en jeugdrechter bij de rechtbank Overijssel.

Hij is auteur van het boek Privaatrecht voor de overheid en van het boek Bestuursrecht in je opleiding. In 2015 en 2018 publiceerde hij in de Gemeentestem artikelen over de Jeugdwet in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht en in het tijdschrift voor Familie- en jeugdrecht over De schriftelijke aanwijzing in het kader van een ondertoezichtstelling.

Willie doceert op een rustige, evenwichtige manier met humor en met een overdosis aan casus, die in zijn lange loopbaan zijn langsgekomen. Hij houdt van interactie; kom dus gerust aan met actuele vraagstukken of casusposities. Hij zal ze graag en naadloos in het programma verwerken.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

Gemiddelde beoordeling
8,9
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten