Agenda

Masterclass Bezwaar en Beroep PW

 • 07-03-2019
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht

Masterclass Bezwaar en Beroep PW

In deze cursus zal zowel vanuit inhoudelijk als procedureel oogpunt (Awb) worden stil gestaan bij de nieuwe ontwikkelingen in de Participatiewet die met name voor juridisch medewerkers bezwaar en beroep relevant zijn. Zonder te streven naar volledigheid zal hierbij met name ingegaan worden op de volgende punten:

Actua rechtsbescherming in het sociaal domein

De Awb-kernbegrippen in relatie tot de ontvankelijkheidsvraag in bezwaar en beroep

 1. Het Awb-kernbegrip “aanvraag” / “de brede uitvraag in het sociaal domein”:
  • Verschil in toetsing van de aanvraag o.g.v. de Pw en die o.g.v. Wmo/Jw
  • Wie bepaalt het onderwerp van de aanvraag – link met de hulpvraag?;
  • wanneer is er sprake van een melding c.q. een aanvraag;
  • beoordeling van de situatie van een boos weglopende klant.
  • Actua onvolledige aanvraag en buiten behandeling stellen aanvraag
  • Wat bij opeenvolgende aanvragen na eerdere beëindiging of afwijzing eerdere aanvraag / gewijzigde rechterlijke toets herhaalde aanvraag – art. 4:6 Awb
 2. Het Awb-kernbegrip “beschikking”, “besluit” en “rechtsgevolg”:
  • Het sociaal domein denken en het beschikkingsloos besluiten
  • Eén beschikking met meerdere besluiten òf één besluit per beschikking – in welke zaken wel, wanneer niet ? wat zijn leidende criteria?
  • Actua “rechtsgevolg” bij re-integratie, bij onjuiste uitvoering van een besluit, bij een toekomstige maatregel – welke toets in bezwaar?
  • Digitale vormen van onderzoek en verslag
  • Actua bekendmaking van besluiten en de tijdigheid van een bezwaarschriften – link met de digitale bekendmaking van besluiten – Wet elektronisch verkeer
 3. Het Awb-kernbegrip “belanghebbende”
  • De bewindvoerder en de belanghebbende en de gevolgen in bezwaar en beroep bij niet-tijdige nakoming van verplichtingen, inclusief het boete-traject
  • Rechtspositie van de erfgenaam in bezwaar en beroep i.v.m. een Pw-belanghebbende in een schuldentraject
 4. Het begrip “Procesbelang”- wanneer wel/ wanneer niet

Actua jurisprudentie inzake de Pw-hoofdverblijf -toets

 • De bewijskracht van water- en energiegegevens bij de Pw-hoofdverblijftoets - link met bewijsvermoedens – wat betekent dit voor het Pw-onderzoek
 • Link met de nadere onderzoeksverplichting van het college

Actua jurisprudentie gezamenlijke huishouding / kostendelersnorm / niet duurzaam gescheiden leven

 • Actua jurisprudentie nieuwe hoofdverblijftoets
 • Actua jurisprudentie wederzijdse zorg
 • Bewijsrechtelijke aspecten bij de nieuwe aanvraag om bijstand na een eerdere afwijzing of beëindiging van bijstand wegens een gezamenlijke huishouding – link met de nadere onderzoeksverplichting

Het onderzoek naar de mogelijkheden tot het ophogen van een verlaagde Pw-norm en de samenhang met het Awb-onderscheid tussen gebonden en vrije bevoegdheden:

 • Het wettelijk kader met betrekking tot het ophogen c.q. verlagen van de Pw-norm o.g.v. art. 18, lid 1 Pw dan wel via bijzondere bijstand
 • Het verlies van de ALO-kop en de mogelijkheden tot herstel van dit verlies – hoe ?
 • Actua samenwoning met de niet-rechthebbende partner en de mogelijkheden tot ophogen van de Pw-norm ? – bewijsrechtelijke aspecten;
 • Het gebonden karakter van de kostendelersnorm en de zoektocht naar mogelijkheden tot het ophogen van de KDN i.v.m. (mantel-)zorgaspecten o.g.v. maatwerk: - bewijsrechtelijke aspecten en wettelijke en buitenwettelijke kaders

De maatwerk-ambitie in het sociaal domein-denken en de samenhang met het Awb-onderscheid tussen gebonden en vrije bevoegdheden en de toets van de rechtsgevolgen bij niet-nakoming van de Pw-kernverplichtingen:

 • Actua maatregel-oplegging bij niet-nakoming van de geüniformeerde arbeids- en re-integratieverplichting – mogelijkheden tot maatwerk ? ; hoe ?
 • Actua boeteoplegging bij niet-nakoming van de Pw-inlichtingenverplichting – mogelijkheden tot maatwerk ?; hoe ? - Kernpunten Wijziging Boetebesluit SZW;
 • Actua jurisprudentie Pw-middelentoets-fraude en de mogelijkheden tot maatwerk – link met de schattingsjurisprudentie – wanneer wel / wanneer niet:
 • Actua Pw-middelentoets bij de aanvraag Pw-levensonderhoud
 • Actua Pw-middelentoets en de afstemming met het BW-echtscheidingsrecht
 • Actua contante stortingen-jurisprudentie en de beoordeling van de gevolgen voor het recht op bijstand – link met geldleningsjurisprudentie – link met internethandel-jurisprudentie.

Maatwerk in het sociaal domein-denken en de multidisciplinaire cases

 • Verschil in inzichten over de reikwijdte en de uitleg van de dringende reden-toets en de algemene individualiseringsbepaling o.g.v. art. 18, lid 1 Pw.- hoe motiveer je die?

Bestemd voor

Juridisch medewerkers, medewerkers bezwaar en beroep, juridisch kwaliteitsmedewerkers, senior klantmanagers met taakaccent bezwaar en beroep.

Datum en plaats

De masterclass wordt gegeven op donderdag 7 maart 2019 van 09.30 -16.30 uur. WIj ontvangen je graag bij:

Regardz Meeting Center La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht

Het moderne vergadercentrum Regardz La Vie ligt op een steenworp afstand van de Utrechtse grachten en is uitstekend bereikbaar zowel met openbaar vervoer als met eigen vervoer. Regardz La Vie ligt op loopafstand (800m) van het station Utrecht CS.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 425,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Drieluik

Deze masterclass is onderdeel van een drieluik. Mogelijk ook interessant voor u zijn de Masterclass Bezwaar en Beroep Jeugdwet en de Masterclass Bezwaar en Beroep Wmo.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Harry van der Linden

Uw docent

Harry van der Linden

Mr. Harry van der Linden werkt als juridisch kwaliteitsmedewerker met de taakaccenten Handhaving en Bezwaar en Beroep. Hij is op het scherpst van de snede in zaken waarin administratief bewijsrecht en het Awb-bestuursprocesrecht centraal staan (met focus op de methodiek van rechterlijke toetsing), recht door zee en liefhebber van een multidisciplinaire benadering van problemen daar waar dat nodig is.

Harry geeft zijn cursisten alle ruimte om vragen te stellen en is zeer goed ingevoerd in jurisprudentie. Hij presenteert zijn cursisten graag verrassende inzichten en onverwachte invalshoeken. Want ‘gaan voor een juridisch gelijk en juridische precisie is één, het vinden en behouden van draagvlak voor een echte oplossing is een ander verhaal.’ Aldus Harry. Dat is dus wat je (ook) leert tijdens zijn training: ga “niet-geharnast” zaken in, leef je in en heb respect voor de wederpartij en zoek naar praktische oplossingen in een juridisch kader die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119