Agenda

Masterclass Bezwaar en Beroep PW

 • 24-11-2022
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht

Masterclass Bezwaar en Beroep PW

Volledig geactualiseerd met de meest recente jurisprudentie van 2022!

In deze cursus zal zowel vanuit inhoudelijk als procedureel oogpunt (Awb) worden stil gestaan bij de nieuwe ontwikkelingen in de Participatiewet die met name voor juridisch medewerkers bezwaar en beroep relevant zijn.

Programma

Actua rechtsbescherming in het sociaal domein

Awb-kernbegrippen in relatie tot de ontvankelijkheidsvraag in bezwaar en beroep

 1. Het Awb-kernbegrip “aanvraag” / “de brede uitvraag in het sociaal domein”:
  • wijze van toetsing van de aanvraag o.g.v. de Pw en de Wmo/Jw
  • wie bepaalt het onderwerp van de aanvraag – link met de hulpvraag?
  • beoordeling van de situatie van een boos weglopende klant
  • onvolledige aanvraag en buiten behandeling stellen aanvraag – hoe om te gaan met tekortschietende bewindvoerders?
  • de rechterlijke toetsing bij een herhaalde aanvraag
 2. Het Awb-kernbegrip “beschikking”, “besluit” en “rechtsgevolg”:
  • het sociaal domein denken en het beschikkingsloos besluiten
  • heeft een niet-bevoegd uitgevoerde rechtshandeling, rechtsgevolg/besluit-karakter?
  • toekomstig rechtsgevolg bij een nog niet-geëffectueerde maatregelbesluit n.a.v. een eerdere beëindiging bijstand?
  • rechtsgevolg van zgn. voorbereidingsbesluiten (hersteltermijn/opschorting/blokkering)
  • actua bekendmaking van besluiten en de tijdigheid van een bezwaarschriften – link met Wet elektronisch verkeer – link met bewindvoering
 3. Het Awb-kernbegrip “belanghebbende”
  • de bewindvoerder en de belanghebbende en de gevolgen in bezwaar en beroep bij niet-tijdige nakoming van verplichtingen, inclusief het boete-traject
  • de erfgenaam in bezwaar en beroep i.v.m. een Pw-belanghebbende in een schuldentraject
  • weigering van gemachtigde van een klant?
 4. Het begrip “Procesbelang”

Actua Reikwijdte van de toetsing in bezwaar

 • wat zijn bezwaargronden – welke toets?
 • bezwaargronden, feitelijke vragen en rechtsvragen in relatie tot het primaire besluit
 • de bevoegdheid tot aanvulling van feitelijke gronden en rechtsgronden in bezwaar
 • de gevolgen van “de omgekeerde toets” in primaire besluitvorming en bij de toetsing in bezwaar

Actua Reikwijdte van de toetsing in beroep

 • reikwijdte van de toetsing aan art. 6:22 Awb en conversie art. 54, lid 4 naar lid 3 Pw?
 • de gevolgen van “de omgekeerde toets” in primaire besluitvorming en bij de toetsing in beroep door de bestuursrechter
 • nieuwe zaaksbehandeling en de relativering van het besluit-begrip – gevolgen voor de afbakening van het onderwerp van geschil
 • verrekening van proceskostenvergoeding met openstaande vordering

Actuele jurisprudentie

 • inzake de Pw-hoofdverblijf -toets bewijskracht van het bewijsvermoeden m.b.t. water- en energieverbruikgegevens – hoe om te gaan met verweer van advocaten - Link met nadere onderzoeksverplichting college
 • gezamenlijke huishouding / kostendelersnorm: bewijsrechtelijke aspecten bij nieuwe aanvraag om bijstand na afwijzing of beëindiging van bijstand wegens gezamenlijke huishouding – aantoonplicht aanvrager versus de nadere onderzoeksverplichting van het college
 • Pw-inkomens – en vermogenstoets en de mogelijkheden tot maatwerk – frictie met zorgsituaties en het BW-echtscheidingsrecht – hoe maatwerk in Pw-fraudezaken
 • maatwerk in de Pw versus de binnen- of buitenwettelijke grondslag van de omgekeerde toets
 • maatwerk en de verhoging van de Pw-norm o.g.v. art. 18, lid 1 Pw bij:
  • verlies van de Alo-kop bij samenwoning met niet-rechthebbende partner?
  • de halve gehuwdennorm bij samenwoning met de niet-rechthebbende partner ?
  • de kostendelersnorm en zorgsituaties
 • maatregel-oplegging bij niet-nakoming van geüniformeerde arbeids- en re-integratieverplichting – mogelijkheden tot maatwerk?
 • boetebesluiten bij niet-nakoming van de Pw-inlichtingenverplichting – mogelijkheden tot maatwerk, rol van het (gewijzigde) Boetebesluit SZW en strafrechtelijke uitspraken

Bestemd voor

Juridisch medewerkers, medewerkers bezwaar en beroep, juridisch kwaliteitsmedewerkers, senior klantmanagers met taakaccent bezwaar en beroep.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 475,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Drieluik

Deze masterclass is onderdeel van een drieluik. Mogelijk ook interessant voor u zijn de Masterclass Bezwaar en Beroep Jeugdwet en de Masterclass Bezwaar en Beroep Wmo.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Marianne Muns. Je vindt haar contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Marianne Muns. Zij helpt je graag verder.

portret van docent Harry van der Linden

Uw docent

Harry van der Linden

Mr. Harry van der Linden werkt als juridisch kwaliteitsmedewerker met de taakaccenten Handhaving en Bezwaar en Beroep. Hij is op het scherpst van de snede in zaken waarin administratief bewijsrecht en het Awb-bestuursprocesrecht centraal staan (met focus op de methodiek van rechterlijke toetsing), recht door zee en liefhebber van een multidisciplinaire benadering van problemen daar waar dat nodig is.

Harry geeft zijn cursisten alle ruimte om vragen te stellen en is zeer goed ingevoerd in jurisprudentie. Hij presenteert zijn cursisten graag verrassende inzichten en onverwachte invalshoeken. Want ‘gaan voor een juridisch gelijk en juridische precisie is één, het vinden en behouden van draagvlak voor een echte oplossing is een ander verhaal.’ Aldus Harry. Dat is dus wat je (ook) leert tijdens zijn training: ga “niet-geharnast” zaken in, leef je in en heb respect voor de wederpartij en zoek naar praktische oplossingen in een juridisch kader die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

portret van Marianne Muns

Voor info neem contact op met:

Marianne Muns

opleidingsadviseur

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten