Agenda

Masterclass Nadeelcompensatie

Opgelet! Masterclass Nadeelcompensatie is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Masterclass Nadeelcompensatie

Gemeenten, provincies en andere overheden worden regelmatig geconfronteerd met nadeelcompensatieverzoeken van ondernemers.

Gaat het om onevenredige schade, dan is er een recht op nadeelcompensatie. Maar ook rechtmatige besluiten kunnen leiden tot een nadeelcompensatieplicht. Denk hierbij aan verkeersbesluiten, het wijzigen van beleidsregels, het verlenen van een evenementen-vergunning of het intrekken van een standplaatsvergunning. Mogelijk beschikt de gemeente over een nadeelcompensatieverordening of een beleidsregel. Zo niet, dan is de gemeente gehouden een zelfstandig schadebesluit te nemen. Dit verandert na de inwerkingtreding van het onderdeel “Nadeelcompensatie” uit de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (titel .4.5 Awb) die naar verwachting op 1 januari 2016 in werking treedt.

Na de inwerkingtreding van dit onderdeel is de bestuursrechter de exclusieve nadeelcompensatierechter en staat tegen het nadeelcompensatiebesluit ongeacht de schadeoorzaak bezwaar en beroep open.

Uiteraard dient uw organisatie zich hierop voor te bereiden. Mogelijk zal de Wet nadeelcompensatie leiden tot meer aanvragen en bezwaarprocedures.

Tijdens de cursus zal uitgebreid stil worden gestaan bij de procedurele gevolgen van de Wet nadeelcompensatie voor gemeenten, met inbegrip van de interne organisatie van afwikkeling van schadeclaims. Daarbij wordt tevens aandacht geschonken aan vragen, als: is een nadeelcompensatieverordening verplicht of kan volstaan worden met een beleidsregel?

Ontvangt de gemeente een verzoek om nadeelcompensatie, dan dient allereerst te worden bekeken of voldaan is aan het vereiste van causaal verband. Wil er sprake zijn van een nadeelcompensatieplicht, dan dient de schade een rechtstreeks gevolg te zijn van bijvoorbeeld het civieltechnische werk.

De volgende stap is de beoordeling van het normaal maatschappelijk risico. Ingevolge de rechtspraak is de invulling van het normaal maatschappelijk risico primair een taak van de gemeente. Daarbij kan de gemeente gebruik maken van de drempelmethode, de kortingsmethode of een combinatie van beide methoden.

Mr. Christa Lagerweij zal dit onderwerp aan de hand van de rechtspraak behandelen. Daarbij wordt tevens aandacht geschonken aan de rol van de deskundigen in nadeelcompensatiezaken. Gemeenten mogen weliswaar afgaan op de kennis en ervaring van de deskundige, maar mogen het advies niet zonder meer overnemen. Afgesloten wordt met de behandeling van het leerstuk van actieve risicoaanvaarding in het nadeelcompensatierecht.

Deelnemers

De cursus is bedoeld voor diegene die in de praktijk te maken heeft met planschade of nadeelcompensatie en zijn of haar kennis op dit terrein wil verdiepen. Zoals juridisch medewerkers/juristen, juridisch controllers en- beleidsmedewerkers, secretarissen bezwaarschriften.

Uw investering

Die bedraagt € 475,- p.p. inclusief koffie/thee, lunch en het uitgebreide cursusmateriaal. Tevens een jaar lang gratis toegang tot het digitale handboek Nadeelcompensatie. De BTW is verrekenbaar met het BTW-compensatiefonds voor gemeenten.

Programma

Ochtendgedeelte

 • het grijze gebied tussen rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad
 • het ongeschreven recht inzake nadeelcompensatie bij rechtmatig overheidsoptreden
 • de reikwijdte van artikel 4:126 lid 1 Awb
 • de huidige en toekomstige rechtsbescherming
 • de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen
 • de praktische gevolgen van de Wet nadeelcompensatie ( de voor- en nadelen van een verordening en/of een beleidsregel)
 • het al dan niet heffen van een recht
 • de gang van zaken na ontvangst van een aanvraag nadeelcompensatie
 • mogelijke problemen en dilemma’s

Middaggedeelte

 • het voorkomen van schade
 • het vereiste van causaal verband
 • het normaal maatschappelijk risico (de drempelmethode, de kortingsmethode of een combinatie van beide methoden)
 • het leerstuk van de actieve risicoaanvaarding (inclusief de verschillen met planschade)
 • de inschakeling van de deskundigen
 • de bijkomende schadeposten
 • de rechtsbijstandskosten in de primaire fase en bezwaarfase

Rode draad

 • deelnemersvragen
 • onmisbare tips voor uitvoering en beleid
 • actuele rechtspraak
 • ervaringen uit de praktijk

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Christa Lagerweij

Uw docent

Christa Lagerweij

Mr. Christa Lagerweij-Duits studeerde Nederlands recht en is directeur van Rechtklus. Dit samenwerkingsverband van juristen is gespecialiseerd in nadeelcompensatie. Het zal je niet verbazen dat Christa trainingen verzorgt over precies dát onderwerp: nadeelcompensatie. Ze weet ook nog eens exact wat jij op dat gebied in je dagelijkse praktijk tegenkomt. Christa heeft namelijk jarenlange ervaring als juridisch adviseur bij verschillende gemeenten. Saai of zwaar is haar specialisme absoluut niet. Christa maakt ‘schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad’ tot een levend en begrijpelijk onderwerp en geeft je handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119