Agenda

Masterclass Sociaal Domein

 • 02-07-2020
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht

Masterclass Sociaal Domein

Wat waren de doelstellingen van de decentralisaties in 2015 en welke resultaten hebben we in drie jaar gerealiseerd? Wat heeft de burger gemerkt van de veranderingen en op welke wijze kunnen we de dienstverlening optimaliseren. Geven we op de juiste wijze invulling aan integraal werken of is de noodzaak hiervan niet aan de orde. En is er toekomst voor het wijk- en gebiedsgericht werken of schieten we hierin door?

Tijdens de masterclass zal aandacht worden besteden aan de belangrijkste juridische en beleidsmatige/organisatorische ontwikkelingen binnen de drie taken van het Sociaal Domein, te weten:

 • Participatiewet (de positie van personen met een arbeidsbeperking, de gewijzigde toeleiding naar de arbeidsmarkt, de hernieuwde aandacht voor de rechtmatigheid bij de uitvoering, de invulling van de inkomenspolitiek)
 • WMO (algemene voorzieningen versus maatwerk, huishoudelijke hulp en de hernieuwde invulling van voorzieningen, de invulling van de begeleiding als voorziening)
 • Jeugdwet (van intramurale zorg naar ambulante zorg, vroeghulp en het voorkomen van jeugdhulp,de afstemming met de wlz)

De onderwerpen die de revue passeren zijn:

 • Wat zijn de belangrijkste juridische uitvoeringsproblemen bij deze decentralisaties?
 • Wat zijn de belangrijkste organisatorische uitvoeringsproblemen bij deze decentralisaties?
 • Wat zijn de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen bij deze decentralisaties en wat zijn de gevolgen voor het gemeentelijk beleid en de uitvoering?
 • Welke onderdelen van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein zijn reeds nu aan heroverweging toe of dreigen te mislukken?
 • Op welke wijze heeft de toegang van het Sociaal Domein invloed op de uitvoering en welke actoren spelen bij de decentralisaties een rol.
 • Heeft het integraal uitvoeren van de taken van het Sociaal Domein de toekomst en wat zijn de gevolgen voor het vormgeven van het gemeentelijk beleid?
 • Welke resultaten maken de uitvoering van het Sociaal Domein tot een succes?
 • Op welke wijze dient de dienstverlening tussen publieke overheid en burger vorm te worden gegeven?
 • Integrale uitvoering en de invulling van specialisten of generalisten.

Tijdens de masterclass zullen al deze onderwerpen op een interactieve wijze de revue passeren, waarbij met een kritische blik naar de huidige stand van zaken van de drie decentralisaties zal worden gekeken. Wat kunnen we van de ontwikkelingen leren en hoe kunnen we veranderingen vorm geven? We kijken niet verkokerd naar het Sociaal Domein, maar zullen op zoek gaan naar ontwikkelingen die in de nabije toekomst noodzakelijk zijn om het Sociaal Domein efficiënt en effectief te laten functioneren.

Deelnemers

Zeer geschikt voor (juridisch) kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers, juristen en strategisch medewerkers.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Uw investering

De kosten voor de cursus zijn € 449,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Ray Geerling

Uw docent

Ray Geerling

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119