`

NVVB Adresonderzoek en Adreskwaliteit I MBO-4

Het is niet mogelijk om voor deze module in te schrijven. Deze module valt onder het oude diplomastelsel van de NVVB en heeft een andere naam gekregen. Deze module heet in het nieuwe diplomastelsel B10 Adresonderzoek 1.

De module Adresonderzoek 1 (B10) is bedoeld voor de medewerker die zich bezighoudt met onderzoek naar de juistheid van adresgegevens, de verwerking van terugmeldingen, het aanleggen en beheren van een onderzoeksdossier, het toepassen van de beleidsregels voor adresonderzoek en het opstellen van een voornemen en besluit ten aanzien van een adresonderzoek. Daarnaast is deze module bedoeld voor de toezichthouder BRP die niet de volledige diplomalijn volgt. Na het volgen van deze module heeft de medewerker de benodigde kennis om adresonderzoeken te kunnen uitvoeren en (ambtshalve) besluiten te kunnen nemen. Het is mogelijk om deze module zowel klassikaal als via e-learning te volgen. Meer info en aanmelden voor de module B10 Adresonderzoek 1 »

De module B10 Adresonderzoek 1 is onderdeel van het diploma Verblijf en adres (diplomalijn 2) en het diploma Basisregistratie personen-basis (diplomalijn 4) en maakt deel uit van het Diplomastelsel Burgerzaken van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB).

Bekijk het nieuwe diplomastelsel van de NVVB.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

  • logo cedeo*erkend bedrijfsopleidingen open
  • logo NVVB
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten