`

Incompany training


Observatietechnieken

Tijdens de training observatietechnieken leert de deelnemer basistechnieken voor het heimelijk waarnemen en volgen. Hier komen onder andere juridische aspecten, de theorie over statistische- en dynamische observatie aan de orde. Daarnaast wordt aangegeven hoe resultaten van het waarnemen en de observaties in een rapport of proces verbaal verwerkt moeten worden.

Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de individuele leerwensen van de deelnemers. Verder zal specifiek aandacht worden besteed aan waarnemen en volgen in een stedelijke omgeving. Tijdens de oefeningen op straat is het belangrijk dat er gecommuniceerd kan worden tussen alle deelnemers. De groepsleden dienen daarom voorzien te zijn van een mobiele telefoon, waarbij ze in staat zijn om middels een conferentie een groepsgesprek te houden. Daarbij dienen ze middels zogenaamde oortjes de communicatie onderling te voeren.

Duur

De training duurt vier dagdelen, waarbij alle dagdelen een coach/haas ingezet zal worden.

Doelgroep

De training is bedoeld voor buitengewoon opsporingsambtenaren, handhavingsspecialisten en fraude(controleurs)/inspecteurs.

Programma

Dag 1 – Bevoegdheden en rapportage

Tijdens de eerste dag van de training wordt ingegaan op de bevoegdheden van de handhavingsspecialist en wordt duidelijk in welk kader hij/zij te werk gaat. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de manier van rapporteren.

 • Tijdens de training wordt duidelijk wat de verschillen zijn tussen een bestuursrechtelijke waarneming/observatie in de controlesfeer en de opsporingssfeer.
 • Tijdens de training worden de theoretische uitgangspunten van waarnemen en volgen behandeld. Aan de hand van praktijktrainingen en casuïstiek wordt de vertaling naar de praktijk gemaakt. De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Waarnemen van een woonlocatie
  • Waarneming te voet
  • Waarnemen van een werklocatie
 • Kader en rapportage
 • Doel en aard van waarnemingen
 • Gevaarsaspecten
 • De duur (doorlooptijd), frequentie (aantal waarnemingen) en de omvang (aantal Sociaal Rechercheurs c.q. Handhavingspecialisten)
 • Vervolgacties

Dag 2 – Vaardigheden

Door middel van praktijksimulaties maken de deelnemers nader kennis met situaties waarin men als deelnemer terecht kan komen. Tijdens deze praktische oefeningen worden de deelnemers intensief begeleid door een trainer en een coach. Daarnaast wordt tijdens de oefening te voet gebruik gemaakt van een haas.

Doel

 • De deelnemer kan aangeven wat het wettelijke kader van observatie/waarneming is
 • De deelnemer heeft kennis van het bovengenoemde kader en de daarin genoemde werkafspraken
 • Kennis van het aantal en de aard van de waarnemingen die nodig zijn voor het bewijs van het bestuursrechtelijke onderzoek, maar ook voor een bruikbare overdracht naar het strafrechtelijke onderzoek
 • Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude voor wat betreft de aangiftegrens en tijdig een inschatting maken van de vermoedelijke duur van de fraude en de hoogte van het fraudebedrag
 • Kennis van de relevante wetteksten uit de Verdragen, de Grondwet, de Participatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook is de cursist op de hoogte van de procesbeschrijving ‘Heimelijke waarneming door sociale diensten’, goedgekeurd door het CBP
 • Het juist en volledig vastleggen van de waarnemingen (memorecorder) en het juist en volledig vastleggen (inspreken) van de waarnemingen
 • De deelnemer is in staat om de waarnemingen juist en volledig in een rapportage verwerken

Resultaten

Na afronding van de training is de deelnemer in staat om de theorie van het geleerde in de praktijk te kunnen uitvoeren. De deelnemer kan zonder op te vallen, zo effectief mogelijk constateren dat een persoon vanaf een locatie vertrekt. Hieronder vallen de volgende nevenleerdoelen:

 • Woonlocatie: Onopvallend aanrijden op een locatie, onopvallend parkeren van de auto bij de locatie, onopvallend waarnemen van de locatie en de personen die zich daar bevinden
 • Werklocatie: Onopvallend vaststellen van het bereiken en betreden van de locatie en vaststellen van het verrichten van de werkzaamheden

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten