`

Incompany training


Ondermijning en APV in uw praktijk

Ondermijning neemt de laatste tijd een grote vlucht. Heeft u nog overzicht?

Kent u de spelregels voor een goede aanpak?

De MarienburgGroep biedt daarvoor een cursusdag waarin het probleemgebied van de ondermijning volledig in beeld wordt gebracht. We helpen u op het goede spoor!

U leert

 • wat “ondermijning” is;
 • te bepalen welke aanpak in uw gemeente mogelijk en het meest gewenst is;
 • welke randvoorwaarden van belang zijn voor een lokale aanpak;
 • hoe u ondermijning juridisch, beleidsmatig en organisatorisch het beste kunt aanpakken;
 • welke artikelen u in de APV kunt opnemen, wat de voordelen en nadelen zijn
 • op welke manier u de APV kunt gebruiken
 • hoe u de samenwerking met politie op dit kunt vormgeven

Werkwijze

We werken met elkaar aan het onderwerp “Ondermijning”. Interactief, ieder met zijn eigen inbreng, ervaring, wensen, problemen en vragen. Vooral praktijkgericht!

We starten met het verkennen van het thema “Ondermijning”. We nemen de situatie in de gemeenten van de deelnemers als uitgangspunt. We werken concreet met en naar handreikingen en voorstellen. De lokale APV vormt de basis voor het instrumentarium dat kan worden ingezet. U krijgt handvatten voor aanpassing en uitvoering van de APV.

Na deze cursusdag kunt u in uw eigen gemeente voorstellen doen voor aanpak van ondermijning en deze vervolgens op de verschillende niveaus laten uitvoeren. U werkt deze dag met de APV van uw werkgemeente. Neem deze mee!

Wat gaan we doen?

We besteden in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Probleemverkenning ondermijning
  • Nationaal en lokaal
  • Beleidsintensivering rijk; breed offensief
 • Ervaringen en praktijkvoorbeelden
 • Gebruik APV;
  • Handreiking APV en ondermijning
  • Wat regelt de eigen APV
   • Lokale regelruimte
   • Welke bepalingen helpen u
  • Nieuwe bepalingen ter inspiratie
 • Beleidsmatige vertaling; “van problemen naar instrumenten naar aanpak”
 • Instrumenten
  • Bestuurlijk juridisch
  • Strafrechtelijke en/of bestuursrechtelijke aanpak
  • Evt. andere regelgeving
   • Vergunningverlening
   • Toepassing wet Bibob
 • Beleidsmatig; lokale invulling, prioriteiten, uitvoering
 • Integrale aanpak
 • Betrokkenheid van gemeenteraad, college, burgemeester, andere organisatieonderdelen, regio
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuursorganen; bijv.:
  • Handhaving
  • Aanwijzingsbesluiten • App Ondermijning; bewustwording en kennisvergroting

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten