Agenda

Opleiding tot Wmo consulent

Opgelet! Opleiding tot Wmo consulent is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Opleiding tot Wmo consulent

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Wat is de rol van de Wmo consulent?

De Wmo consulent zorgt voor een goede behandeling van de klantvraag. Daarvoor verzorgt de consulent de gesprekken met de cliënt, onderzoekt de persoonlijke situatie van de cliënt en stelt indicaties op. Samen met de klant beoordeel je de eigen mogelijkheden (eigen kracht) of die in het eigen netwerk. Je bent in staat de medische/psychische situaties te beoordelen en te interpreteren naar gebreken in zelfredzaamheid. Vervolgens bepaal je of en welke voorziening aanvullend noodzakelijk is. Je maakt daarbij gebruik van de wet- en regelgeving in het brede sociale domein. Je bent in staat een gedragsverandering bij de klant te bewerkstelligen en kunt omgaan met mogelijke weerstand bij de klant.

Competenties, skills & vaardigheden Wmo consulent

 • Oordeelsvorming
 • Inzicht in omgeving
 • Onderhandelen
 • Besluitvaardigheid

Programma

Om jou in staat te stellen om je te ontwikkelen als Wmo Consulent hebben we het volgende programma, op hoofdlijnen, opgesteld:

 1. Basis;
  • Een verkenning van het vak van consulent Wmo ( de praktijk van vandaag)
  • Verkenning van de “omgeving”
  • Kennismaking met wet- en regelgeving
 2. Wie zijn de cliënten;
  • Een beeld van de sociale kaart van jouw gemeente
  • De cliënt en zijn ziektebeeld ( een overzicht van veelvoorkomende ziektebeelden)
 3. Waar kun je de cliënt mee helpen:
  • Eigen kracht
  • Hulpmiddelen
  • Verwijzingen
 4. Het contact met de cliënt
  • Keukentafelgesprek
  • Kennismaking met rapportage
  • Motiverende gesprekstechnieken
 5. Praktijkdag
  • Simulatie

Ons programma is opgebouwd rond de 4 stappen in onderstaand schema:

schema ondersteuning Wmo

Resultaat:

Jij bent in staat om als startend Wmo consulent werkzaam te zijn. De werking van de Wmo is bekend, je hebt een beeld van cliënten en hun problemen, je weet hoe deze te ondersteunen en je kunt het juiste gesprek voeren.

Het programma wordt omlijst met praktijkvoorbeelden, filmpjes, studieopdrachten, oefeningen en casuïstiek. De opleiding omvat 9 lesdagen.

Dag 1, 2 en 3: Basis Wmo

Een verkenning van het vak, de omgeving en de begrippen van consulent Wmo (de praktijk van vandaag).

Verkenning:

 • Basiskennis van wet- en regelgeving
 • Wat is de Wmo (ontstaan en huidige wet)
 • Wat is en wat doet een Wmo-consulent
 • Grondbeginselen, uitgangspunten en begrippen in de Wmo 2015
 • Waar is de Wmo ondergebracht bij de gemeente

Begrippen:

 • Melding, onderzoek en aanvraag (toegangsprocedure)
 • Doelgroep
 • Toegangscriteria (w.o. eigen kracht, social network en afbakening met andere wetten)
 • Maatwerk
 • Eigen bijdrage
 • Verstrekkingsvormen (ZIN en Pgb)
 • Relatie van de Wmo met Participatiewet, Jeugdwet, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet etc.

Juridisch kader (systematiek en hoofdlijnen):

 • Wet/verordening/besluit
 • Wmo
 • Awb
 • Uitvoeringsbesluit en uitvoeringsregeling Wmo
 • Verordening

Dag 4 en 5: Wie zijn de cliënten?

 • Een beeld van de sociale kaart van jouw gemeente
 • De cliënt en zijn ziektebeeld ( een overzicht van veelvoorkomende ziektebeelden)
 • Gevolgen voor zelfredzaamheid bij somatische, psychische of moeilijk objectiveerbare aandoeningen
 • Introductie zelfredzaamheidsmatrix

Dag 6: Het contact met de cliënt

 • Het keukentafelgesprek. De cliënt aan zet, de consulent in de lead. We voeren het gesprek met aandacht voor:
  • Benadering van cliënten met (o.a.) psychische stoornis
  • Het signaleren van de gedragskenmerken bij de verschillende problematieken
  • In gesprek kunnen anticiperen op deze gedragskenmerken.
  • De situatie zo veilig mogelijk houden voor de werknemer & de klant.
  • Bewustwording: “Wat kan ik, -binnen het kader van de gemeente- wél met deze klanten?”
  • Rapportage; kennismaking met rapportage; hoe zet ik het op papier?

Dag 7: Waar kun je de cliënt mee helpen?

 • Indicatiestelling en lezen van medisch advies
 • Hulp bij het huishouden
 • Woon-, rolstoel- en vervoervoorzieningen
 • Woningaanpassingen

Dag 8 : Het contact met de cliënt

 • Motiverende gesprekstechnieken
 • Introductie MG (motiverende gesprekstechnieken); achtergronden en meerwaarde
 • Voorwaarden voor succes; o.a. grondhouding professional
 • De werking van MG; technieken en communicatiestijlen
 • Zelfsturing en motivatie bevorderen; van ambivalentie naar veranderingsbereidheid
 • Inzetten MG in het eigen werkveld binnen sociaal domein; praktische vertaalslag
 • Casuïstiek

Dag 9: Simulatie

Een dag waarin het proces van kennismaking met de cliënt tot en met het besluit wordt geoefend. De inhoud van de vorige cursusdagen wordt in samenhang geoefend. We besteden aandacht aan het gesprek, het arrangement, participatie problemen, indicatie en we maken kennis met de rapportage.

Werkwijze

Deze opleiding is praktijkgericht. Dat wil zeggen dat we theorie en praktijk direct aan elkaar koppelen. We maken dus de vertaling van wet naar werk. We doen een beroep op zelfwerkzaamheid en een actieve opstelling tijdens de opleidingsdagen. U neemt de vragen en casuïstiek mee waar u dagelijks tegenaan loopt. Uw werksituatie geeft de beste input voor de opleiding.

Wij zorgen voor een afwisselend en actief programma. We passen verschillende werkvormen toe waarin u wordt uitgenodigd te zoeken, te bedenken en oplossingen te vinden. U zorgt voor een goede voorbereiding van de bijeenkomsten; maakt de studieopdrachten en zorgt voor een goede verwerking van de voorbije dag. Dat alles geeft een garantie voor een leerzaam en boeiend traject!!

Datum en locatie

De cursus start op donderdag 14 september 2017 en beslaat 1 cursusdag per week, van 09.30 - 16.30 uur. Wij ontvangen je graag bij:

Regardz de Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Midden in Nederland ligt de Eenhoorn; Op 84 stappen recht tegenover het centraal station van Amersfoort. Maar ook goed met de auto te bereiken en voorzien van eigen parkeergelegenheid (tegen betaling).

Cursusdagen

dag 1 do. 14 september Basis Wmo
dag 2 do. 21 september Basis Wmo
dag 3 do. 28 september Basis Wmo
dag 4 do. 5 oktober Wie zijn de cliënten?
dag 5 do. 12 oktober Wie zijn de cliënten?
dag 6 do. 26 oktober In contact met de cliënt; keukentafelgesprek
dag 7 do. 2 november Waar kun je de cliënt mee helpen?
dag 8 do. 9 november In contact met de cliënt; keukentafelgesprek
dag 9 do. 16 november Simulatie

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn € 2.795,- per persoon excl. btw. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie/thee en lunch maar exclusief € 125,- p.p. voor het lesmateriaal. De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met onze manager opleidingen Harry Ploeg. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Harry Ploeg. Hij helpt je graag verder.

portret van Harry Ploeg

Voor info neem contact op met:

Harry Ploeg

manager opleidingen

06-82868847