Agenda

Opleiding tot Wmo consulent

 • 14-09-2017
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Amersfoort, 9 dagen

Opleiding tot Wmo consulent

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Wat is de rol van de Wmo consulent?

De Wmo consulent zorgt voor een goede behandeling van de klantvraag. Daarvoor verzorgt de consulent de gesprekken met de cliënt, onderzoekt de persoonlijke situatie van de cliënt en stelt indicaties op. Samen met de klant beoordeel je de eigen mogelijkheden (eigen kracht) of die in het eigen netwerk. Je bent in staat de medische/psychische situaties te beoordelen en te interpreteren naar gebreken in zelfredzaamheid. Vervolgens bepaal je of en welke voorziening aanvullend noodzakelijk is. Je maakt daarbij gebruik van de wet- en regelgeving in het brede sociale domein. Je bent in staat een gedragsverandering bij de klant te bewerkstelligen en kunt omgaan met mogelijke weerstand bij de klant.

Competenties, skills & vaardigheden Wmo consulent

 • Oordeelsvorming
 • Conflicten beheersen
 • Inzicht in omgeving
 • Onderhandelen
 • Besluitvaardigheid

Programma

Om jou in staat te stellen om je te ontwikkelen als Wmo Consulent hebben we het volgende programma, op hoofdlijnen, opgesteld:

 1. Basis;
  • een verkenning van het vak van consulent Wmo ( de praktijk van vandaag)
  • kennis van wet- en regelgeving
 2. Wie zijn de cliënten;
  • Een beeld van de sociale kaart van jouw gemeente
  • De cliënt en zijn ziektebeeld ( een overzicht van veelvoorkomende ziektebeelden)
 3. Waar kun je de cliënt mee helpen:
  • Eigen kracht
  • Hulpmiddelen
  • Verwijzingen
 4. Het contact met de cliënt
  • Keukentafelgesprek
  • Benadering van cliënten met ( o.a.) psychische stoornis
  • Motiverende gesprekstechnieken
 5. Verdieping juridisch kader
  • Besluitvorming
  • Processen
  • Onderliggende verslagen en rapportages

Ons programma is opgebouwd rond de 4 stappen in onderstaand schema:

schema ondersteuning Wmo

Resultaat:

Jij bent in staat om als startend Wmo consulent werkzaam te zijn. De werking van de Wmo is bekend, je hebt een beeld van cliënten en hun problemen, je weet hoe deze te ondersteunen, je kunt het juiste gesprek voeren en je kunt dat goed rapporteren.

Het programma wordt omlijst met praktijkvoorbeelden, filmpjes en casuïstiek:

Dag 1: Basis Wmo

Een verkenning van het vak, de omgeving en de begrippen van consulent Wmo (de praktijk van vandaag).

 • Basiskennis van wet- en regelgeving
 • Wat is de Wmo (ontstaan en huidige wet)
 • Wat is en wat doet een Wmo-consulent
 • Grondbeginselen, uitgangspunten en begrippen in de Wmo 2015
 • Waar is de Wmo ondergebracht bij de gemeente
 • Melding, onderzoek en aanvraag (toegangsprocedure)
 • Doelgroep
 • Toegangscriteria (w.o. eigen kracht, social network en afbakening met andere wetten)
 • Juridisch kader (systematiek en hoofdlijnen)
  • Wet/verordening/besluit
  • Wmo
  • Awb
  • Uitvoeringsbesluit en uitvoeringsregeling Wmo
  • Verordening

Dag 2 en 3: Kennismaking wet- en regelgeving Wmo

 • Maatwerk
 • Eigen bijdrage
 • Positie van de Wmo
 • Verstrekkingsvormen (ZIN en Pgb)
 • Trekkingsrecht
 • Belendende terreinen
 • Verdieping Juridisch kader
 • Rapporteren en beschikken
 • Aan de leesbaarheid, zorgvuldigheid en motivering van rapportages en beschikkingen worden hoge eisen gesteld. De zorgaanvrager moet begrijpen hoe zijn aanvraag is beoordeeld. De motivatie moet helder zijn en voldoen aan de eisen van de Awb. Aan de hand van uw eigen casuïstiek wordt geoefend met het opstellen van rapportages, waaruit een juridisch juiste beschikking voortvloeit.

Dag 4 en 5: Wie zijn de cliënten?

 • Een beeld van de sociale kaart van jouw gemeente
 • De cliënt en zijn ziektebeeld ( een overzicht van veelvoorkomende ziektebeelden)
 • Gevolgen voor zelfredzaamheid bij somatische, psychische of moeilijk objectiveerbare aandoeningen
 • zelfredzaamheidsmatrix

Dag 7: Waar kun je de cliënt mee helpen?

 • Wat is “Eigen kracht”
 • Onderscheid algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen
 • De leveringsvormen: natura en persoonsgebonden budget
 • Indicatiestelling
  • Hulp bij het huishouden
  • Woon-, rolstoel- en vervoervoorzieningen
  • Woningaanpassingen
 • Overzicht ondersteuning o.g.v. andere wetgeving
 • Relatie Wet langdurige zorg (Wlz)

Dag 6, 8 en 9: Het contact met de cliënt

 • Keukentafelgesprekken. De cliënt aan zet, de consulent in de lead
 • Benadering van cliënten met (o.a.) psychische stoornis
  • Het signaleren van de gedragskenmerken bij de verschillende problematieken
  • In gesprek kunnen anticiperen op deze gedragskenmerken.
  • De situatie zo veilig mogelijk houden voor de werknemer & de klant.
  • Bewustwording: “Wat kan ik, -binnen het kader van de gemeente- wél met deze klanten?”
 • Motiverende gesprekstechnieken
  • Introductie MG (motiverende gesprekstechnieken); achtergronden en meerwaarde
  • Voorwaarden voor succes; o.a. grondhouding professional
  • De werking van MG; technieken en communicatiestijlen
  • Zelfsturing en motivatie bevorderen; van ambivalentie naar veranderingsbereidheid
  • Inzetten MG in het eigen werkveld binnen sociaal domein; praktische vertaalslag
  • Casuïstiek

Datum en locatie

De cursus start op donderdag 14 september 2017 en beslaat 1 cursusdag per week, van 09.30 - 16.30 uur. Wij ontvangen je graag bij:

Regardz de Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Midden in Nederland ligt de Eenhoorn; Op 84 stappen recht tegenover het centraal station van Amersfoort. Maar ook goed met de auto te bereiken en voorzien van eigen parkeergelegenheid (tegen betaling).

Cursusdagen

dag 1 do. 14 september Basis Wmo
dag 2 do. 21 september Kennismaking wet- en regelgeving Wmo
dag 3 do. 28 september Kennismaking wet- en regelgeving Wmo
dag 4 do. 5 oktober Wie zijn de cliënten?
dag 5 do. 12 oktober Wie zijn de cliënten?
dag 6 do. 26 oktober In contact met de cliënt
dag 7 do. 2 november Waar kun je de cliënt mee helpen?
dag 8 do. 9 november In contact met de cliënt
dag 9 do. 16 november In contact met de cliënt

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn € 2.795,- per persoon excl. btw. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie/thee en lunch maar exclusief € 125,- p.p. voor het lesmateriaal. De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met onze manager opleidingen Harry Ploeg. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Harry Ploeg. Hij helpt je graag verder.

Scholingsvoucher UWV

Deze opleiding valt onder de kansberoepenlijst van het UWV waarvoor een scholingsvoucher van € 2.500,- beschikbaar is.

portret van Harry Ploeg

Voor info neem contact op met:

Harry Ploeg

manager opleidingen

06-82868847