`

Agenda

Optreden ter zitting bij de bezwarencommissie

Opgelet! Optreden ter zitting bij de bezwarencommissie is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Optreden ter zitting bij de bezwarencommissie

Pleitvaardigheden, een vak apart

…dat is het, de vertegenwoordiging bij de bezwarencommissie of de bestuursrechter. Wij ontwikkelden een zeer succesvolle en praktijkgerichte training…

Toptrainers

Een boeiend en leerzaam kijkje in de keuken van het optreden ter zitting, met als docenten:

 • een bestuursrechtjuriste en
 • een bestuursrechter

Beiden met ruime eigen ervaring bij de gemeente en zeer ervaren als docent-trainer. Dichter bij de praktijk kunt u niet zitten!

Deze training

 • geeft een heldere kijk op de juridische aspecten die voor een verweerder komen kijken bij de behandeling van bezwaar- en (hoger) beroepschriften door een bezwaarschriften commissie en bestuursrechter
 • geeft handvatten voor het opstellen van een verweerschrift
 • leert u adequaat reageren op wat ter zitting aan de orde kan komen
 • vergroot uw zelfvertrouwen voor het optreden ter zitting

Doelgroep

Medewerkers die bestuursorganen van provincies, waterschappen en gemeenten vertegenwoordigen bij de bezwarencommissie en/of bij de bestuursrechter.

Uw investering

Deze bedraagt € 445,- per afzonderlijke cursusdag of € 825,- voor het volgen van beide cursusdagen. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch, reader en al het benodigde cursusmateriaal. De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Programma

Dag 1. Naar de Bezwarencommissie, 12 mei

 • ontvangstbevestiging bezwaarschrift
 • beoordeling ontvankelijkheid
  • tegen welke besluiten is bezwaar (niet) mogelijk
  • wie kan bezwaar maken
   • belanghebbendebegrip
  • is het bezwaarschrift ondertekend
  • is het bezwaarschrift gemotiveerd
  • is het bezwaarschrift tijdig ingediend
   • wanneer gaat de bezwaartermijn in en wanneer eindigt die
   • hoe maak je een besluit bekend

Reactie op geconstateerde verzuimen

 • hoe reageer je hierop?
 • wanneer geef je (g)een hersteltermijn

Het maken van een procesdossier

 • het belang van een goed procesdossier
 • waar moet je op letten?

Het maken van een verweerschrift

 • het belang van een verweerschrift
 • de opbouw van een verweerschrift
 • oefening: een verweerschrift schrijven aan de hand van een procesdossier

Hoe in het verweerschrift/ter zitting om te gaan met:

 • een beroep op het gelijkheids- of het vertrouwensbeginsel
 • bezwaren tegen adviezen van externe deskundigen
  • vergewisplicht
 • verzoek om vergoeding van proceskosten
 • wat doe je als je bij de voorbereiding ontdekt dat er fouten zijn gemaakt of de motivering te wensen over laat
 • wanneer stel je voor het bestreden besluit in te trekken of te wijzigen en wanneer niet
 • wat betekent de intrekking/wijziging voor het ingediende bezwaarschrift

De hoorzitting

 • wat is de functie ervan
 • wie worden er uitgenodigd
 • rol van de commissie., verweerder en secretaris van de commissie voor, tijdens en na de hoorzitting
 • hoe bereid je je voor op een hoorzitting
 • wat zijn lastige situaties tijdens een hoorzitting
 • hoe ga je om met lastige situaties tijdens een hoorzitting

Na de hoorzitting: verslag, advies en beslissing op bezwaar

 • volledige heroverweging
  • wat betekent dit voor het commissie-advies en de beslissing op bezwaar?
  • herstel geconstateerde gebreken bij beslissing op bezwaar
 • beslistermijn
  • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Ter zitting van de commissie, een oefening aan de hand van een echte casus

Dag 2. Optreden ter zitting bij de Bestuursrechter

Klik hier voor het programma van dag 2 op 19 mei 2016

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten