Agenda

Participatiewet verdiepingscursus

Participatiewet verdiepingscursus

Participatiewet verdiepingscursus

De cursus die op 3 oktober start zit vol. Via de optie knop kunt u zich aanmelden voor de reservelijst. Als er een plek vrijkomt zullen we contact met u opnemen.

Wilt u uw kennis op het gebied van de Participatiewet verdiepen en verbreden? De kern van deze verdiepingscursus is de Participatiewet.

We leggen tijdens deze verdiepingscursus Participatiewet de verbinding tussen de juridische realiteit, uitvoeringsrealiteit en belevingsrealiteit. Dit doen we door onder meer terug te grijpen op de belangrijkste principes uit de Algemene wet bestuursrecht. Grootste relevantie voor een juiste toepassing en maatwerk in de uitvoering is de toepassing van voldoende feitelijk en deugdelijk onderzoek. Hier besteden we dan ook aandacht aan middels ingebrachte casuïstiek en voorbeelden uit de jurisprudentie. Het vakgebied staat met grote regelmaat in de belangstelling van media en politiek. Reden voor ons om de opleiding steeds te koppelen aan de actualiteit en de nuance die daarachter schuilgaat. Vervolgens koppelen we deze kennis aan de praktische toepasbaarheid in het dagelijkse werk. Met onmisbare tips voor uitvoering en beleid.

Programma Verdiepingscursus Participatiewet

 • Begrippen
  • Woning
  • Inrichting
  • Gelijkstelling gehuwden
  • Gezamenlijke huishouding
  • Gezinsbegrip en co-ouderschap
 • Recht op bijstand:
  • Rechthebbenden
  • Individualisering/maatwerk
  • Zeer dringende redenen
  • Noodzakelijkheid bestaanskosten
  • Nationaliteit en territorialiteit
  • Vreemdelingen/ Unieburgers
  • Onderhoudsplicht
  • Uitsluitingsgronden
  • Niet noodzakelijke kosten
  • Voorliggende voorzieningen
 • Algemene bijstand
  • Algemeen noodzakelijk
  • Voorwaarde inkomen en vermogen
  • Vaststelling per kalendermaand
  • Normen inclusief kostendelersnorm en afwijking norm gehuwden
  • Alleenstaande ouders en kindregelingen
  • Verlagingen woonkosten en schoolverlaters
 • Bijzondere bijstand
  • Incidentele bijstand
  • Toetsingsvolgorde voor bijzondere bijstand
  • Categoriale bijzondere bijstand
  • Inkomenstoeslag
  • Studietoeslag
 • Vormen van bijstand
  • Afwijkingsmogelijkheden
  • Krediethypotheek
 • Middelen
  • Niet in aanmerking te nemen middelen
  • Middelentoets: aard, herkomst en doel
  • Giften
  • Inkomen (Bijzonder)
  • Vermogen
 • Arbeids- en re-integratieverplichtingen
  • Arbeid, re-integratie en tegenprestatie
  • Rechtstreeks uit de wet voortvloeiend
  • Nader op te leggen verplichtingen
  • Bijzondere positie alleenstaande ouders
  • Ondersteuning bij arbeidstoeleiding en arbeidsinschakeling
  • Taaleis
 • Maatregelen
  • Geüniformeerde verplichting
  • Maatregelverordening
 • Inlichtingen- en medewerkingsplicht
  • Wet eenmalige gegevensuitvraag
  • Verstrekking en onderzoek gegevens
  • Bewijslastverdeling
  • Huisbezoeken
 • Opschorting, herziening en intrekking en beëindiging
  • Vormen van opschorting en staken betaling
  • Vormen van intrekking en herziening
  • Rechtsvaststelling en bewijsvoering
 • Terugvordering
  • Zelfstandige en onzelfstandige terugvorderingsbesluiten
  • Erfenis i.r.t. vermogen en terugvordering
 • Invordering
  • Rechtsmiddelen, van aanmaning tot dwangbevel
  • Invordering door verrekening of pseudo-verrekening
 • Boete
  • Grondregels boetebeoordeling
  • Boetebesluit SZW
  • Volgorde bepalen hoogte en toetsen evenredigheid
 • Verjaring volgens BW versus Abw
 • Vervreemding, verpanding en beslag
  • Beperking eigendomsrecht
  • Beslaglegging
  • Beslagvrije voet

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit 4 collegedagen. Het jurisprudentieregister dat is meegenomen is onderdeel van de zelfstudie. Delen van het register kunnen besproken worden tijdens de collegedagen. Daarnaast kunt u tussen de lessen door aanwijzingen voor zelfstudie krijgen.

Resultaat

De cursus is zodanig opgezet dat de kennis van de reeds ervaren deelnemers op het gebied van de Participatiewet wordt verdiept en verbreed.

Deelnemers

De cursus is bestemd voor mensen die ruime ervaring hebben met de werkzaamheden van de sociale dienst en die behoefte hebben aan verdieping c.q. verbreding van hun kennis.

Datum en locatie

Oktober 2024

De cursus wordt op donderdag 3 oktober, 10 oktober, 17 oktober en 31 oktober van 09:30-16:30 bij Seats2Meet Utrecht CS gegeven.

November 2024

De cursus wordt op dinsdag 5 november, 12 november, 19 november en 26 november van 09:30-16:30 bij Seats2Meet Utrecht CS gegeven.

Onderdeel opleiding JK-GSD verkort (Juridisch Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein)

De cursusdagen in oktober 2024 zijn onderdeel van de opleiding JK-GSD verkort

Uw investering

U betaalt slechts € 1.195,- p.p. Dit is incl. koffie/thee, lunch en een certificaat van deelname. De kosten voor het lesmateriaal bedragen € 149,- p.p. Genoemde prijzen zijn excl. btw. De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de cursus nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

Gemiddelde beoordeling
8,8
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten