Agenda

Participatiewet verdiepingscursus

Participatiewet verdiepingscursus

logo voor STAP-budget

Voor de klassikale opleiding kunt u STAP-budget aanvragen. Vermeld op het inschrijfformulier bij het opmerkingenveld dat u zich voor het STAP-budget wilt aanmelden.

Participatiewet verdiepingscursus

De kern van deze opleiding is de Participatiewet. We leggen hier de verbinding tussen de juridische realiteit, uitvoeringsrealiteit en belevingsrealiteit. Dit doen we door onder meer terug te grijpen op de belangrijkste principes uit de Algemene wet bestuursrecht. Grootste relevantie voor een juiste toepassing en maatwerk in de uitvoering is de toepassing van voldoende feitelijk en deugdelijk onderzoek. Hier besteden we dan ook aandacht aan middels ingebrachte casuïstiek en voorbeelden uit de jurisprudentie. Het vakgebied staat met grote regelmaat in de belangstelling van media en politiek. Reden voor ons om de opleiding steeds te koppelen aan de actualiteit en de nuance die daarachter schuilgaat. Vervolgens koppelen we deze kennis aan de praktische toepasbaarheid in het dagelijkse werk. Met onmisbare tips voor uitvoering en beleid.

Programma

 • Begrippen
  • Woning
  • Inrichting
  • Gelijkstelling gehuwden
  • Gezamenlijke huishouding
  • Gezinsbegrip en co-ouderschap
 • Recht op bijstand:
  • Rechthebbenden
  • Individualisering/maatwerk
  • Zeer dringende redenen
  • Noodzakelijkheid bestaanskosten
  • Nationaliteit en territorialiteit
  • Vreemdelingen/ Unieburgers
  • Onderhoudsplicht
  • Uitsluitingsgronden
  • Niet noodzakelijke kosten
  • Voorliggende voorzieningen
 • Algemene bijstand
  • Algemeen noodzakelijk
  • Voorwaarde inkomen en vermogen
  • Vaststelling per kalendermaand
  • Normen inclusief kostendelersnorm en afwijking norm gehuwden
  • Alleenstaande ouders en kindregelingen
  • Verlagingen woonkosten en schoolverlaters
 • Bijzondere bijstand
  • Incidentele bijstand
  • Toetsingsvolgorde voor bijzondere bijstand
  • Categoriale bijzondere bijstand
  • Inkomenstoeslag
  • Studietoeslag
 • Vormen van bijstand
  • Afwijkingsmogelijkheden
  • Krediethypotheek
 • Middelen
  • Niet in aanmerking te nemen middelen
  • Middelentoets: aard, herkomst en doel
  • Giften
  • Inkomen (Bijzonder)
  • Vermogen
 • Arbeids- en re-integratieverplichtingen
  • Arbeid, re-integratie en tegenprestatie
  • Rechtstreeks uit de wet voortvloeiend
  • Nader op te leggen verplichtingen
  • Bijzondere positie alleenstaande ouders
  • Ondersteuning bij arbeidstoeleiding en arbeidsinschakeling
  • Taaleis
 • Maatregelen
  • Geüniformeerde verplichting
  • Maatregelverordening
 • Inlichtingen- en medewerkingsplicht
  • Wet eenmalige gegevensuitvraag
  • Verstrekking en onderzoek gegevens
  • Bewijslastverdeling
  • Huisbezoeken
 • Opschorting, herziening en intrekking en beëindiging
  • Vormen van opschorting en staken betaling
  • Vormen van intrekking en herziening
  • Rechtsvaststelling en bewijsvoering
 • Terugvordering
  • Zelfstandige en onzelfstandige terugvorderingsbesluiten
  • Erfenis i.r.t. vermogen en terugvordering
 • Invordering
  • Rechtsmiddelen, van aanmaning tot dwangbevel
  • Invordering door verrekening of pseudo-verrekening
 • Boete
  • Grondregels boetebeoordeling
  • Boetebesluit SZW
  • Volgorde bepalen hoogte en toetsen evenredigheid
 • Verjaring volgens BW versus Abw
 • Vervreemding, verpanding en beslag
  • Beperking eigendomsrecht
  • Beslaglegging
  • Beslagvrije voet

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit 4 collegedagen. Het jurisprudentieregister dat is meegenomen is onderdeel van de zelfstudie. Delen van het register kunnen besproken worden tijdens de collegedagen. Daarnaast kunt u tussen de lessen door aanwijzingen voor zelfstudie krijgen.

Resultaat

De cursus is zodanig opgezet dat de kennis van de reeds ervaren deelnemers op het gebied van de Participatiewet wordt verdiept en verbreed.

Deelnemers

De cursus is bestemd voor mensen die ruime ervaring hebben met de werkzaamheden van de sociale dienst en die behoefte hebben aan verdieping c.q. verbreding van hun kennis.

Datum en locatie

Voorjaar 2023 De cursus wordt gegeven op donderdag 23 maart 2023, 30 maart 2023, 13 april en 20 april 2023 van 09:30 - 16.30 uur. Deze cursus wordt bij Van der Valk in Breukelen gegeven.

Najaar 2023 De cursus gegeven op donderdag 5 oktober, donderdag 12 oktober, donderdag 26 oktober en donderdag 2 november van 09:30 - 16.30 uur. Deze cursus wordt in bij Van der Valk in Breukelen gegeven.

Uw investering

U betaalt slechts € 1.195,- p.p. Dit is incl. koffie/thee, lunch en een certificaat van deelname. De kosten voor het lesmateriaal bedragen € 149,- p.p. De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de cursus nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

Gemiddelde beoordeling
8,9
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten