`

Incompany training


Participatiewet; verdieping op doelgroepen

Tijdens de cursus Participatiewet; verdieping op doelgroep wordt op verdiepende wijze aandacht besteed aan de doelgroepen die men kan tegenkomen in de uitvoering van de Participatiewet. De samenhang tussen diverse soorten wetgeving laat zien welke brede kennis van professionals wordt verwacht in de uitvoering. De context van die diverse wetgeving en de bevoegde instanties is van groot belang om te begrijpen waar de uitvoeringspraktijk wordt begrensd. Maar ook is aandacht voor daar waar ruimte is in maatwerk en eventueel andere voorzieningen. De grenzen aan maakbaarheid zijn even belangrijk als de ruimte om sturing te geven aan uitvoering van de wet.

Naast relevante wetgeving en jurisprudentie wordt aandacht besteed aan vuistregels voor de uitvoering. Er is ruimte voor casuïstiekbespreking vanuit de eigen praktijk en de dynamiek tussen wet en uitvoering.

Naast een overzicht van toepasselijke wet- en regelgeving wordt ook register van toepasselijke jurisprudentie geleverd. Aan te raden is om het boek ‘Bestuursrecht in het Awb-tijdperk’, een uitgave van Wolters-Kluwer aan te schaffen. Dit boek dient als naslagwerk voor bestuursprocesrechtelijke kennis maar geeft ook inzicht in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, noodzakelijk om de context van maatwerk en menselijke maat beter te begrijpen.

Programma

Onderstaande doelgroepen komen aan bod:

Jongeren

 • Recht op bijstand minderjarigen?
 • Bijstand voor jongeren tussen 18 en 27 jaar
 • Jongeren van 18 tot en met 20 jaar in een inrichting

Studerenden

 • Recht op bijstand studerenden?
 • Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 • Wet studiefinanciering 2000
 • Studeren met behoud van bijstand?
 • Afbreken studie
 • Bijzondere bijstand voor studiekosten?

Vreemdelingen

 • Recht op bijstand vreemdelingen
 • Het vreemdelingenrecht
 • Recht op bijstand derdelanders
 • Gemeenschapsonderdanen
 • Samenwonen met een vreemdeling
 • Voorliggende voorzieningen
 • (Leges)kosten verblijfsvergunningen en naturalisatie

Gedetineerden

 • Recht op bijstand aan gedetineerde
 • Vormen van detentie
 • Belanghebbende onttrekt zich aan detentie
 • Aanhouden woning tijdens detentie
 • Bijstand aan gezin gedetineerde?

Statushouders

 • Hoe de gemeente om moet gaan met statushouders strekt zich uit over verschillende gebieden. Een statushouder is een vreemdeling met een verblijfsvergunning. Veel gemeenten krijgen hier nu mee te maken. Tijdens deze training staan wij stil bij deze bijzondere doelgroep.

Personen in een inrichting

 • Hoe de gemeenteprofessional om moet gaan met personen in een inrichting in het kader van de participatiewet.

Duur

De cursus bestaat uit 2 cursusdagen.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vind je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training enkel incompany. Een incompany training is al interessant vanaf 4/5 personen. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van ons Onderwijsteam. Wij helpen je graag verder.

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten