`

Agenda

Privacy in het sociaal domein (Wams)

 • 26-11-2024
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht

Privacy in het sociaal domein (Wams)

De cursus privacy in het sociaal domein Wams gaat over het gebruik van persoonsgegevens in het sociaal domein en zoomt in op de mogelijkheden rond de aanpak van complexere en meervoudige problematiek in het sociaal domein.

Sinds 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese privacywetgeving is in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens gekomen en scherpt de rechten van burgers en de verplichtingen van gemeenten in het sociaal domein aan. Gemeenten verwerken gevoelige gegevens van kwetsbare burgers.

Als een ding duidelijk is geworden in de afgelopen jaren, is dat ‘privacy’ de samenwerking in het sociaal domein niet heeft bevorderd, terwijl dit toch wel een belangrijk doel is. Gemeenten willen immers integraal werken vanuit het belang van de burger. Er is veel onduidelijkheid over wat er mag worden gedeeld met collega’s, andere afdelingen en partijen buiten de gemeente. De regels neigen soms tot ‘kan of mag niet van de AVG’ en de klant is dan de dupe.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

De wetgever heeft naar deze problemen geluisterd en creëert in steeds meer wetten grondslagen om onder voorwaarden informatie te kunnen delen en samen te werken. Vanuit deze gedachte is de afgelopen jaren ook aan de met Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) gewerkt. Dit met als doel meer ruimte te creëren geven om burgers integraal te helpen. Zowel in het sociaal domein als in de aanpalende domeinen zoals onderwijs, wonen en openbare orde en veiligheid. Helaas is de Wams door de val van het kabinet in 2023 controversieel verklaard en staat deze even in de wachtkamer. Dit betekent echter niet dat de uitgangspunten van de Wams niet nu al van grote waarde kunnen zijn voor de uitvoering.

Met deze cursusdag bieden wij u een mogelijkheid om uw weg te vinden binnen de AVG in het sociaal domein, waarbij ook de uitgangspunten van de Wams worden verkend. Komt er een betere balans in het spanningsveld bij privacy situaties tussen de wenselijkheid, noodzaak en mogelijkheden bij het delen van gegevens in het sociaal domein? Ook wordt kort stilgestaan bij de ontwikkelingen rond de Openbare orde kant van het sociaal domein. Wat is de rol van de politie en justitie en de positie van het Zorg- en veiligheidshuis, bemoeizorg en de OGGZ?

Voor wie

Consulenten Jeugdwet, Wmo, Participatiewet en Schuldhulpverlening, leden van sociale wijkteams, kwaliteits-, beleids- en juridische medewerkers. U bent betrokken bij/ geïnteresseerd in de regelgeving rond de verwerking van persoonsgegevens in het Sociaal Domein.

Cursusprogramma

 • Verkennen van wet- en regelgeving
 • Algemene verordening gegevensbescherming (Europese privacy richtlijn)
 • Hoofdregels rond privacy toegepast op het sociaal domein, o.a.:
  • Doelen
  • Grondslagen
  • Zorgvuldigheidscriteria
  • Rechten van burgers
 • Bijzondere regels rond privacy en gegevensuitwisseling
 • Uitwerking van privacyregels in enkele van de domeinwetten
 • Alles over de mogelijkheden van de Wams om integraal te werken in het sociaal domein, bijvoorbeeld in wijk- en sociale teams of in casus overleggen:
  • Vaststellen of sprake is van meervoudige problematiek
  • Hergebruik van gegevens van de burger
  • Relatie met de ‘aanpalende domeinen’
  • Gecoördineerde aanpak
  • Casusoverleg
  • Gemeentelijk meldpunt niet-acute zorg
 • Beroepsgeheim, ambtsgeheim -en het doorbreken ervan
 • Casuïstiek en oefenen met de toepassing van de wet- en regelgeving

U wordt uitgenodigd om vooraf eventueel uw vragen of casuïstiek in te brengen. Dat kan via info@marienburggroep.nl of in het opmerkingenveld op uw inschrijfformulier.

Resultaat

U heeft kennisgenomen van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. U kent de weg in de veelheid van regels en hebt geoefend met de toepassing. Dat biedt u de mogelijkheid om in de eigen uitvoeringsorganisatie praktijk verder te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de privacy rond de verwerking van persoonsgegevens.

Beoordeling

Onlangs is deze cursus nog beoordeeld met een 10 door een Privacy Officer van een middelgrote gemeente.

“Voor mij tot nu toe de beste AVG training over het sociaal domein! Complimenten”

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de cursus nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 445,- p.p. excl. btw. Bij dit bedrag is het cursusmateriaal en lunch inbegrepen. Een certificaat van deelname is facultatief. De genoemde prijs is excl. Btw. De gemeente kan de Btw verrekenen met het Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vind je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je onze contactgegevens. Wij helpen je graag verder.

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

Gemiddelde beoordeling
8,5
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten