Agenda

Privacy in het sociaal domein

 • 06-09-2022
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht

Privacy in het sociaal domein

Wegwijs in het gebruik van persoonsgegevens in het Sociaal Domein

De Autoriteit Persoonsgegevens berichtte het volgende:

“Nederlandse gemeenten weten onvoldoende welke persoonsgegevens van hun burgers zij in het sociaal domein mogen verwerken en welke regels daarvoor gelden. Bovendien informeren gemeenten hun burgers niet goed over het gebruik van hun persoonsgegevens. Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek bij 41 gemeenten. “Gemeenten werken vaak met heel gevoelige gegevens van hun burgers. Van kwetsbare mensen die op gebieden als jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en chronische ziekten afhankelijk zijn van hun gemeente”….

Sinds 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese privacywetgeving is in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens gekomen en scherpt de rechten van burgers en de verplichtingen van gemeenten in het sociaal domein aan.

Gemeenten verwerken sinds de invoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet steeds meer gegevens van burgers. Het gaat vaak om gevoelige informatie van kwetsbare burgers. Met deze cursusdag bieden wij u een mogelijkheid om uw weg te vinden binnen het nieuwe kader dat de AVG biedt. Wij bieden u een schets van het spanningsveld bij privacy situaties tussen de wenselijkheid, noodzaak en mogelijkheden bij het delen van gegevens; een spanningsveld dat zich met name manifesteert bij het integraal werken (bijvoorbeeld in de wijkteams) of bij zorgen rond de rechtmatigheid van ondersteuning binnen een van de domeinen.

Voor wie:

Consulenten Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, leden van sociale wijkteams, kwaliteits-, beleids- en juridische medewerkers. U bent betrokken bij/ geïnteresseerd in de regelgeving rond de verwerking van persoonsgegevens in het Sociaal Domein.

Ons programma:

 • Verkennen van wet- en regelgeving
 • Materiewetgeving; o.a. Wmo, Jeugdwet, waaronder de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Algemene verordening gegevensbescherming (Europese privacy richtlijn) en de wijzigingen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens voor het sociaal domein
 • Hoofdregels rond privacy, o.a.;
  • Algemene regels rond privacy en gegevensuitwisseling
  • Bijzondere regels rond privacy en gegevensuitwisseling
  • Beroepsgeheim en het doorbreken ervan
 • Samenwerken in wijk- en sociale teams. Met name in complexe situaties
 • Gemeentelijke regie
 • Niet onnodig delen en niet onnodig dubbel uitvragen van gegevens
 • Taken en activiteiten met bijbehorend normenkader voor verwerking persoonsgegevens
 • Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Casuïstiek en oefenen met de toepassing van de wet- en regelgeving
 • Beschikbare documenten

Resultaat

U heeft kennisgenomen van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. U kent de weg in de veelheid van regels en hebt geoefend met de toepassing. Dat biedt u de mogelijkheid om in de eigen uitvoeringsorganisatie praktijk verder te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de privacy rond de verwerking van persoonsgegevens.

Beoordeling

Onlangs is deze cursus nog beoordeeld met een 10 door een Privacy Officer van een middelgrote gemeente.

“Voor mij tot nu toe de beste AVG training over het sociaal domein! Complimenten”

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 425,- p.p. excl. btw. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Marianne Muns. Je vindt haar contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Marianne Muns. Zij helpt je graag verder.

portret van Marianne Muns

Voor info neem contact op met:

Marianne Muns

opleidingsadviseur

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten