`

Agenda

Risicogestuurd werken in de juridische praktijk

Opgelet! Risicogestuurd werken in de juridische praktijk is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Risicogestuurd werken in de juridische praktijk

In een tijd vol van veranderingen wil je als overheid ook juridisch juist handelen. Je wilt in het realiseren van plannen en beleid betrouwbaar zijn. Maar tegelijkertijd vraagt de sturing op de samenleving om flexibiliteit en ruimte. In de praktijk van alle dag ervaar je als jurist hiervan de spanning.

Een van de vragen is dan: hoe ga je met risico’s om? Ook vanuit de controlfunctie zoek je naar een werkwijze en je rol om risico’s tijdig te signaleren. De oplossing ligt niet in nog meer protocollen en procedures. Ook niet als het gaat om juridische risico’s. Die helpen je niet om met onzekerheden om te gaan en geven slechts de illusie van zekerheid.

“De Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt in haar rapport over het monstertruckongeval in Haaksbergen: ‘‘Als je op zo’n manier een vergunning afgeeft, dan heeft die vergunning nauwelijks enige waarde’’. Een van de conclusies is dat de evenementenvergunning niet bij droeg aan de veiligheid.”

Risicogestuurd werken in de juridische praktijk biedt wel een oplossing én is veel minder ingewikkeld dan gedacht. De training inspireert je om met onzekerheden om te gaan, de juiste interventies te doen en op het juiste moment. Het biedt praktische handvaten voor het omgaan met risico’s. Dit helpt om beleidsvoornemens te realiseren.

Waarom deze training?

Deze training plaatst de juridische werkelijkheid in een bredere context, zonder afbreuk te doen aan de waarde van de juridische principes. De training neemt je mee naar de uitgangspunten van risico gestuurd werken. Het inspireert je om als adviseur van bestuur en organisatie praktisch en slimmer met risico’s om te gaan om uiteindelijk de doelen te behalen.

Dus geen nieuw systeem van risicobeheersing dat veel tijd kost en waar uiteindelijk niemand blij van wordt. Ook biedt de training de praktisch toepassing in een plan van aanpak voor jouw organisatie. Je wordt op weg geholpen met de ingrediënten en hebt de mogelijkheid om ook na de training je plan voor een second opinion voor te leggen aan de docenten.

“De training sluit aan bij de nieuwe visie van een aantal managementdenkers die pleiten voor een terugkeer naar de menselijke maat, waardering van het vakmanschap, meer vertrouwen, minder controle en minder eenzijdige focus op financieel resultaat.”

Doelgroep

Managers juridische zaken, juristen, juridisch controllers, coördinatoren juridische kwaliteitszorg, controllers bij gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en gesubsidieerde instellingen.

“Van onveilige zekerheid naar veilige onzekerheid (Prof. Frans Barends).”

Programma

Dag 1 - 2 juni ochtend van 09:30 tot 12:30 uur

 • Juridische kwaliteit borgen anno 2016
 • Organisatorische, bestuurlijke en maatschappelijke context

Middag van 13:15 tot 16:30 uur door Martin van Staveren

 • Management in onzekerheid
 • Vernieuwingen aan de (risico)managementhorizon
 • Risicogestuurd werken: hoe en wat?
 • Kernbegrippen voor risicogestuurd werken

Diner van 17:00 tot 18:00 uur

Avond van 18:00 tot 20:00 uur door Martin van Staveren

 • In zes stappen het risicoproces toepassen/eigen casus

Dag 2 - 16 juni ochtend van 09:30 tot 12:30 uur door Martin van Staveren

 • De accentverschillen voor risicosturing
 • Voorwaarden scheppen voor risicogestuurd werken
 • Tien tips: van denken naar doen

Middag van 13:15 tot 16:30 uur

 • Actualiteiten
  • Werken in de keten
  • Ruimte in beleid
  • Risico-regelreflex
  • Maatwerk versus rechtmatigheid
 • Werken aan je eigen plan van aanpak

Klik hier voor de flyer in pdf formaat

Training met een vervolg!

Iedere deelnemer heeft de mogelijkheid om na de cursus, advies te ontvangen van de trainers op het plan van aanpak. De trainers zijn beschikbaar voor advies en gesprek.

Uw investering

De kosten voor deze hoogwaardige en verdiepende training bedragen € 1.495,- p.p. incl. koffie/thee, lunch & diner en cursusmateriaal. De BTW is verrekenbaar met het BTW compensatiefonds voor gemeenten.

Achtergrond informatie

Naast de cursusmap, ontvangende deelnemers ontvangen het boek ‘Risicogestuurd werken in de Praktijk’ en het werkboek ‘Krachtige juridische kwaliteit’.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten