`

Agenda

Schuldhulpverlening - effectief werken

Opgelet! Schuldhulpverlening - effectief werken is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Schuldhulpverlening - effectief werken

Effectief werken met mensen in schuldpositie

Onze samenleving kampt met enorme toename van mensen en hele gezinnen die getroffen worden door een schuldenproblematiek. De cijfers spreken voor zich. De druk op onze overheid en de Gemeenten wordt steeds groter. Hoe kunnen ambtenaren hun invloed optimaal benutten in relatie tot preventie en het beheersbaar houden van schuldenproblematiek?

Dat is een van de grote vragen voor nu èn voor de nabije toekomst. Tijdens deze cursus gaat het om focus, respect, effectiviteit en tastbaar resultaat!

Meerwaarde

Een bijzonder interessant programma voor schuldhulpverleners, klantmanagers, wijkteams en uiteindelijk voor de klant, met onder meer:

 • Wat zijn eigenlijk de belangen bij een schuldpositie?
 • Wat is het probleem?
 • Inzicht in het belang van ‘De Persoonlijke Archiefkast’ van de cliënt.
 • Welke oplossingen werken wanneer juist wel, of juist niet?
 • Welke keuzes heb ik / maak ik? Met welke effecten?
 • Wat is het resultaat van focus op de “harde”, meetbare kant?
 • Hoe bewaak ik mijn betrokkenheid en mij objectiviteit?

Bestemd voor wie?

Voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met mensen in een bepaalde schuldpositie en willen ervaren dat het beter, plezieriger en effectiever kan dan nu het geval is.

Onder leiding van

Mine van Wychen, docent, trainer, adviseur, coach, auteur.

Haar tweede boek ‘Totdat het niet meer ging’, is het vervolg op ‘Jij redt het wel’ en ligt op dit moment bij de uitgever. Dit boek bestaat uit een drieluik: schuldenaar worden, schuldenaar zijn, schuldenvrij! In dit boek vertelt zij over haar persoonlijke ervaringen in relatie tot haar schulden. De boodschap in dit boek is NU je kop uit het zand, NU reageren, NU ingrijpen, NU in actie komen. Anders heb je te doen wat zij heeft gedaan; 21 maanden ploeteren en zwoegen om een situatie te herstellen die in aanvang en omvang misschien niet eens nodig was geweest. Met dit boek geeft zij inzage in hoe het heeft kunnen ontstaan, hoe het was om zich ermee te verhouden en hoe het haar is gelukt het opgelost te krijgen.

Haar kennis en kunde op het gebied van is omvangrijk. Sinds 1997 in het veld, ervaring in alle marktsegmenten, op alle functieniveaus. De opzet van haar seminars, workshops en trainingen is krachtig en effectief. Inhoud in combinatie met VAK manschap (vaardigheid – attitude – kennis).

Programma

Aan de orde komt (onder andere) wat je kunt doen voor de klant, hoe dat optimaal kan werken, waar tijdig ingrijpen of bijsturen wenselijk is en hoe de klantrelatie structureel beter kan worden.

Een greep uit de onderwerpen:

 • Hoe zet ik mijn kennis, kunde en vaardigheden in
 • Hoe herken ik rouwklachten als gevolg van schulden
 • Hoe en wanneer kan ik met succes ingrijpen of bijsturen
 • Hoe realiseer ik een daling van niet ingeloste schulden
 • Hoe intensiveer ik mijn relatie met de klant
 • Hoe zorg ik dat mijn klant beter in staat is zijn problemen het hoofd te bieden
 • Hoe overwin ik negatieve of saboterende gedachten
 • Hoe geef ik mijn klant meer zelfvertrouwen
 • Hoe bewaak ik het probleemeigenaarschap
 • Hoe geef en verwerf ik respect
 • Hoe kom ik tot een vernieuwd actieplan waarin eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de klant centraal staat
portret van docent Mine van Wychen

Uw docent

Mine van Wychen

Mine van Wychen, docent, trainer, adviseur, coach, auteur.

Haar tweede boek ‘Totdat het niet meer ging’, is het vervolg op ‘Jij redt het wel’ en ligt op dit moment bij de uitgever. Dit boek bestaat uit een drieluik: schuldenaar worden, schuldenaar zijn, schuldenvrij! In dit boek vertelt zij over haar persoonlijke ervaringen in relatie tot haar schulden. De boodschap in dit boek is NU je kop uit het zand, NU reageren, NU ingrijpen, NU in actie komen. Anders heb je te doen wat zij heeft gedaan; 21 maanden ploeteren en zwoegen om een situatie te herstellen die in aanvang en omvang misschien niet eens nodig was geweest. Met dit boek geeft zij inzage in hoe het heeft kunnen ontstaan, hoe het was om zich ermee te verhouden en hoe het haar is gelukt het opgelost te krijgen.

Haar kennis en kunde op het gebied van is omvangrijk. Sinds 1997 in het veld, ervaring in alle marktsegmenten, op alle functieniveaus. De opzet van haar seminars, workshops en trainingen is krachtig en effectief. Inhoud in combinatie met VAK manschap (vaardigheid – attitude – kennis).

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten