Agenda

Schuldhulpverlening; basisopleiding

Opgelet! Schuldhulpverlening; basisopleiding is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Schuldhulpverlening; basisopleiding

Een Schuldhulpverlener helpt klanten met het oplossen van problematische schulden. Dit zijn vaak schulden waarvan de originele overeenkomst over aflossing niet meer kan worden nagekomen.

In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein zijn armoede en schulden prominent aanwezig. Sociale (wijk)teams constateren dat een groot deel van de mensen die ondersteuning zoeken (grote) financiële problemen hebben. Steeds meer huishoudens kampen met betalingsachterstanden. De uitvoering en invulling van het armoede- en schuldenbeleid is sinds de decentralisaties voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hierbij wordt van de gemeenten verwacht dat zij integraal werken en burgers zo veel mogelijk ondersteunen bij hun maatschappelijke participatie. Steeds meer betrokkenen binnen het Sociaal domein vragen daarom om kennis en toepassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Voor wie

De basisopleiding schuldhulpverlener is bedoeld voor een ieder die te maken heeft met enige vorm van schuldhulpverlening. Dat kunnen zijn: leden van een wijkteam, gemeentelijke medewerkers in het KCC, de backoffice medewerkers sociaal domein, klantmanagers, inkomensconsulenten, medewerkers gemeentelijke kredietbanken en natuurlijk iedereen die is geïnteresseerd in praktische toepassing van schuldhulpverlening.

Onze basisopleiding is opgebouwd rond het processchema van de NVVK

processchema nvvk

Ons programma behandelt de volgende thema’s en begrippen:

 • Verkenning Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
  • Begrippen
  • Instrumenten
  • Bevoegdheden
  • Gedragscode schuldhulpverlening
  • NEN 8048
 • Schuldhulpverleningstraject
  • Stabilisatiefase
   • Aanmelding
   • Intake
  • Schuldsaneringsfase
   • Zelfredzaamheid
   • Vaststellen probleem
   • Budgetbeheer
   • Beschermingsbewind
   • Rol schuldhulpverlener
   • 120 dagen model
   • Inkomen
   • VTLB
 • Relatie met schuldeisers
  • Akkoord en minnelijke schuldregeling
   • NVVK convenanten
  • Niet akkoord
   • Dwangakkoord
   • Voorlopige voorziening
   • Moratorium
   • Wsnp
 • Wettelijke schuldsanering personen; Wsnp
  • Procedure
  • Rol rechtbank
  • Bewindvoerder
  • Boedelrekening
 • Vindplaatsen informatie schuldhulpverlening
 • Casuïstiek
 • Oefenen
  • Processchema
  • Denkraam schulden

De basisopleiding heeft als resultaat:

 • U kent de formele aspecten van schuldhulpverlening op basis van wet- en regelgeving;
 • U kent het proces van schuldhulpverlening en heeft dat geoefend;
 • U kunt dat in de praktijk toepassen;
 • U kunt een cliënt helpen!

Duur van de basisopleiding

4 x 1 dag.

Werkwijze

Onze basisopleiding gaat uit van de praktijk! We werken met cases die u uitnodigen zelf aan de slag te gaan. Soms in samenwerking, soms individueel. U zorgt voor zelfstudie, zodat u de stof verwerkt en voorbereid voor de volgende bijeenkomst. U bent actief als het gaat om het zoeken van informatie, voorbeelden etc.

De docent zorgt voor een uitdagende leeromgeving waarin u met de andere deelnemers ontdekt, ervaart, experimenteert en reflecteert. Alles bedoeld om tijdens de basisopleiding het vak van schuldhulpverlener te leren.

Cursusmateriaal

Wij maken onder andere gebruik van het veelgeprezen basisboek aanpak schulden 2017.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Mariëlle Hoogland. Je vindt haar contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Mariëlle Hoogland. Zij helpt je graag verder.

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

Projectcoördinator

055-7998030