Agenda

Teamleider Contactcenter

Opgelet! Teamleider Contactcenter is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Teamleider Contactcenter

MHBO

Erkende vakopleidingen

“Omdat klantgericht werken een vakopleiding verdient!”

Dit opleidingstraject betreft het erkende opleidingstraject MBO4 Middenkader Teamleider met extra theoretische verzwaring. Hierdoor behaalt de deelnemer niet alleen het officieel erkende diploma maar verdient deze tevens studiepunten voor het HBO.

Net als de MBO4 opleiding legt MHBO Teamleider Contactcenter de basis voor het werk van een teamleider in een klantcontact omgeving. Het betreft een leer-werktraject van 1 jaar. Na de opleiding is de deelnemer bekend met:

 • besturingsmethoden voor een contactcenter voor optimale performance
 • basis (personeels)management vaardigheden en communicatieve vaardigheden
 • basisvaardigheden voor inspirerend leidinggeven

Bij goed resultaat ontvangt de deelnemer een officieel MBO4 vakdiploma én een diploma ‘MHBO Teamleider Contact Center’.

Het is een unieke en op maat ontwikkelde opleiding, die naadloos aansluit op de praktijk van een contactcenter en gebaseerd is op competentiegericht leren. Zowel de opleidingmodules als de praktijkopdrachten zijn helemaal toegespitst op de werkzaamheden van een teamleider bij een contact center of KCC. Binnen de huidige kostenstructuur ¹ van deze vakopleiding, kunt u uw werknemers opleiden tegen relatief lage kosten. Bovendien biedt u uw leidinggevenden een diploma met sterk toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt. De opleiding vindt plaats binnen uw bedrijf, zodat deelnemers minimaal van hun werkplek zijn.

Voor wie?

Indien u waarde hecht aan een diploma met extra toegevoegde waarde voor zowel uw organisatie als de deelnemer, dan is deze opleiding geschikt voor u. De opleiding is bedoeld voor medewerkers die sinds kort een leidinggevende functie hebben in klantcontact.

Inhoud

 • Leren op de werkvloer
 • Workshops, trainingen, coaching en stage
 • Vakmodules Personeelsmanagement, Besturingsmodellen en Inspirerend Leidinggeven
 • Modules Nederlandse taal, moderne vreemde taal (Duits of Engels) en Rekenen
 • Praktijkbegeleiding door een praktijkopleider van uw organisatie
 • Dit geeft tegelijk de mogelijkheid regelmatig in gesprek te gaan met elkaar over gewenste houding en gedrag. Gemiddeld is de tijdsbesteding van deze praktijkopleider 20 uren per deelnemer per jaar, om de week een uur.
 • Loopbaan en Burgerschap; hiermee wordt de deelnemer zich bewust van ontwikkelingen in de maatschappij en zijn of haar rol in de maatschappij als burger en als werknemer
 • Persoonlijke ontwikkeling door zelfstudie en praktijkopdrachten
 • Praktijkexamens door middel van Proeves van Bekwaamheid om de voor de opleiding benodigde competenties te toetsen
 • Portfolio opbouw

Opzet

De studiebelasting bedraagt 5-7 uur per week – dat is inclusief 5 stagedagen. De lesdagen worden gecombineerd met praktijk opdrachten en een gedeelte van de opleiding vindt plaats op de werkvloer. Dit alles met als doel aan het eind van de opleiding over het gevraagde competentie niveau te beschikken. Daarnaast is de opleiding ‘brain based’ opgezet. Dat betekent dat leermiddelen zoals e-learning, rollenspellen, readers en boeken uitgaan van de neurowetenschap over hoe hersenen het beste leren.

Grip op opleiden met de Opleidingsmonitor

Wij monitoren de kwaliteit van opleiden tijdens erkende trajecten. Hierdoor kan tijdig ingegrepen en bijgestuurd worden waar nodig om optimaal rendement van opleiden te krijgen. Zowel medewerker, als leidinggevende/praktijkbegeleider en docent worden betrokken bij de (online) evaluaties. Dit gebeurt voorafgaande, tijdens en na afloop van elk traject. Daarnaast houdt onze onderwijskundige steekproefsgewijs face-to-face evaluaties. Deze bestaan uit visitaties bij lessen, intervisie, intakes en eventuele interviews. Bovendien werken wij als onafhankelijke en objectieve partij alleen met opleiders die kunnen (blijven) voldoen aan de door ons gestelde kwaliteitsvereisten.

Competenties die ontwikkeld worden

 • Hiervoor verwijzen wij naar het kwalificatiedossier MBO4 Middenkader Teamleider
 • Zelfinzicht
portret van Nicolette Stavorinus

Voor info neem contact op met:

Nicolette Stavorinus

coördinator opleidingen

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten