`

Incompany training


Terugvordering in de Wmo/Jeugdwet

Handhaving en naleving van de wet- en regelgeving begint met goede informatieverstrekking aan de cliënt, gedegen onderzoek, duidelijke rapportages en beschikkingen. Na verstrekking van een voorziening of pgb wordt heronderzoek gedaan naar de ‘lopende’ verstrekkingen. Zo wordt onderzocht of de voorziening nog noodzakelijk en doeltreffend is.

Blijkt naar aanleiding van een (her)onderzoek dat er sprake is van onrechtmatigheden, dan kan de gemeente maatregelen nemen. Die maatregelen zijn in de wet zelf beschreven. Niettemin blijft het terugvorderen een lastige aangelegenheid. Dat geldt ook voor de Wmo en de Jeugdwet. Het is daarom gewenst die kennis aan te reiken die daarvoor nodig is.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit de medewerkers die nu belast zijn met herzienings- en/of terugvorderingsbesluiten Wmo/Jeugdwet. Deze cursusdag is ook geschikt voor de consulenten/klantmanagers. De door hen geleverde kwaliteit bepaalt immers mede de mogelijkheden van terugvordering.

Werkwijze

Bij de bespreking van de terugvordering gaan we uit van het, bij de deelnemers bekende, referentiekader van de Participatiewet. We sluiten aan bij het werk- en denkkader van de Participatiewet. We zetten daarvoor nog even de kernpunten op een rij. Daarmee leggen we het fundament. Aansluitend verkennen we het juridisch kader voor terugvordering op grond van de Wmo en Jeugdwet. Naast de wetgeving richten we ons ook op het gemeentelijke beleid, neergelegd in verordening en/of beleidsregels.

De praktische toepassing maakt duidelijk hoe het werkt. We passen wet- en regelgeving toe aan de hand van vragen en casuïstiek. We leren door te doen.

Programma op hoofdlijnen

Met een interactieve en afwisselende methodiek komen, ondermeer, de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Opfrissen Terugvordering Participatiewet
  • Begripsbepalingen herziening, intrekking en terugvordering
  • Zelfstandige en onzelfstandige terugvordering
  • Terugvorderingsgronden
  • Bruto / netto terugvordering
  • Verjaring
  • Eisen aan terugvorderingsbesluit
  • Matiging van terugvordering
  • Verrekening
 • Juridisch kader
  • Wmo
  • Jeugdwet
  • Vergelijking met Participatiewet
  • Gemeentelijk beleid
  • Beschikking
  • Invordering
  • Invloed Awb en BW
  • Jurisprudentie
 • Praktische toepassing
  • Wmo
  • Jeugdwet
  • Vergelijking Participatiewet
 • Vragen, cases, discussie etc
 • Oefenen

Uw dagelijkse praktijk!

 • diverse praktijkcases
 • basisregels, procedures en termijnen verhelderd
 • vakkennis en vaardigheid worden uitgebreid en aangescherpt
 • afwisselend en interactief gedoceerd

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Mariëlle Hoogland. Je vindt haar contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook/ enkel incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Mariëlle Hoogland. Zij helpt je graag verder.

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

projectcoördinator

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten