Incompany training


TONK

Per 1 maart 2021 moeten de gemeenten de TONK-regeling (Tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten) uitvoeren. Deze regeling valt onder de bijzondere bijstand van de Participatiewet. Gemeenten bieden op deze manier personen met financiële problemen door de Coronacrisis extra ondersteuning bij het betalen van hun woonlasten.

Om deze regeling uit te kunnen voeren verzorgen wij een online training van 3 uur waarin u alles leert over de TONK-regeling. Deze training is op elk moment in te plannen en bedoeld voor medewerkers met ervaring in de uitvoering van de Participatiewet.

Programma training TONK

Algemeen

 • Doelstellingen van de Tonk
 • Wie behoort er tot de doelgroep van de Tonk ?
 • De positie van de TONK in het grotere geheel van het het ondersteuningspakket van de regering, ihb. de TOZO?

Het algemene wettelijke Pw- en Awb-toetsingskader in verband met de TONK

 • De Pw-hoofdverblijf-toets ogv. NAW
 • De Pw-uitsluitingsgronden (4-tal)
 • Criteria ivm. afbakening van de doelgroep van de TONK => dubbele toets:
  • Hoe stel je een onvermijdelijke en onvoorzienbare inkomenstoets vast ,
  • Waardoor de aanvrager in 2021 niet meer de woonkosten kan betalen?
  • Welke peildatum wordt er door het college gehanteert ?
 • Is er voor de TONK een voorliggende voorziening, zo ja welke ?
 • Zijn er bijzondere Awb-aspecten relevant voor uitvoering van de TONK (terugwerkende kracht aanvraag; bij wie rust de bewijslast; wat is de onderzoeks- plicht van het college?)
 • Welke aspecten zijn relevant ivm. de juridische control van de beleidsregels TONK

Wat zijn de relevante criteria bijzondere bijstand voor de beoordeling van een aanvraag TONK (artikel 35 Pw)?

 • Welke eisen stelt het college bij de vraag “doen de kosten zich daadwerkelijk voor?
 • Welke eisen stelt het college bij de toets “welke woonkosten zijn noodzakelijk?
 • Onderscheid tussen ruime en strikte definitie van woonkosten?
 • Wat omvat de toets “Is er sprake van bijzondere individuele omstandigheden?
 • Hoe toets je dit bij een aanvraag TONK òf zijn er alternatieven?
 • De vaststelling van het recht op en de hoogte van de TONK, gelet op:
  • de Pw-inkomens- en vermogenstoets in relatie tot draagkracht, òf
  • de toets van het aandeel van de woonkosten in het actuele inkomen (“het Rotterdamse model”)
 • Hoe om te gaan met gewijzigde omstandigheden tijdens de periode van toekenning van de TONK?
 • Het juridisch kader ivm. de vaststelling van het recht op TONK per maand òf over een afwijkende periode (link met art. 45 Pw)
 • De overige relevante bijzondere bijstandscriteria ivm. de TONK:
  • Wel of niet hantering van een drempelbedrag?
  • Betaling van de TONK “om niet” òf als “geldlening” – welke criteria?
  • Betaling van de TONK per maand of over een langere periode – welke criteria?

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vind je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan in de rechterkolom, want daar vind je onze contactgegevens. Wij helpen je graag verder.

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten