`

Incompany training


Vereenvoudiging Beslagvrije Voet

In het in 2012 verschenen rapport ‘Paritas Passé’ wordt geadviseerd om de manier waarop de beslagvrije voet wordt vastgesteld, te herzien. Dit heeft geleid tot het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’. Dit wetsvoorstel is in de eerste helft van 2017 door beide kamers aangenomen. Invoering was voorzien per 1 januari 2018.

Omdat de grote uitvoeringsorganisaties van de overheid (UWV en de Belastingdienst) de noodzakelijke aanpassingen in automatisering niet snel kunnen uitvoeren is inwerkingtreding uitgesteld. Het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’ is op 1 januari 2021 in werking gegaan.

Over het algemeen wordt de beslagvrije voet helaas te weinig correct toegepast. Voor een juiste berekening zijn veel gegevens nodig die deels van de schuldenaar moeten worden verkregen. De Wet ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’ beoogt dit eenvoudiger te maken.

Vereenvoudiging beslagvrije voet

Per 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) in werking getreden. De wet voorziet in een solide beslagvrije voet en biedt een betere bescherming voor de schuldenaar om een minimumbedrag te behouden voor de basiskosten van levensonderhoud. Het proces wordt eenvoudiger: voor het berekenen van de beslagvrije voet komen centraal gegevens van de schuldenaar beschikbaar en wordt door alle ketenpartners een uniforme rekentool gebruikt. De schuldenaar hoeft minder gegevens bij de gemeente aan te leveren en kan zelf zijn beslagvrije voet controleren. Hiervoor zal begin januari een centraal burgerportaal (www.uwbeslagvrijevoet.nl) beschikbaar komen dat voorziet in een rekentool voor burgers en wegwijs maakt in de wet.

Tijdens dit actualiteitencollege wordt u volledig bijgepraat over de Wet ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’ en de gevolgen die dat voor de berekening van de beslagvrije voet zal hebben.

Programma

Gericht op actuele ontwikkelingen en recente jurisprudentie. Kern van de training wordt gevormd door:

 • Inwerkingtreding van de wet + rechtspraak
 • Aanleiding voor de Wet vereenvoudiging Bvv
 • Contouren nieuwe Bvv
 • Wat zijn de hoofdregels
 • De drie inkomensgroepen
 • De verplichte volgorde van verhaal/verhoging/verlaging
 • Samenloop gevallen en hoe daar mee om te gaan
 • De periodieke plicht tot her controle
 • Informatierecht van de beslagene/hardheidsclausule
 • Overgangsrecht
 • Wat nu praktisch te doen?
 • Herziening beslag- en executierecht

Deelnemers

Een ieder die bij de uitvoering van de Participatiewet te maken heeft met de beslagvrije voet.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de cursus nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vind je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen training enkel incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan in de rechterkolom, want daar vind je onze contactgegevens. Wij helpen je graag verder.

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten