Incompany training


Vereenvoudiging Beslagvrije Voet

Is uw gemeente klaar voor de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet?

In het in 2012 verschenen rapport ‘Paritas Passé’ wordt geadviseerd om de manier waarop de beslagvrije voet wordt vastgesteld, te herzien. Dit heeft geleid tot het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’. Dit wetsvoorstel is in de eerste helft van 2017 door beide kamers aangenomen. Invoering was voorzien per 1 januari 2018.

Omdat de grote uitvoeringsorganisaties van de overheid (UWV en de Belastingdienst) de noodzakelijke aanpassingen in automatisering niet snel kunnen uitvoeren is inwerkingtreding uitgesteld. Het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’ treedt op 1 januari 2021 in werking.

Over het algemeen wordt de beslagvrije voet helaas te weinig correct toegepast. Voor een juiste berekening zijn veel gegevens nodig die deels van de schuldenaar moeten worden verkregen. De Wet ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’ beoogt dit eenvoudiger te maken.

Vereenvoudiging beslagvrije voet

Per 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) in werking. De wet voorziet in een solide beslagvrije voet en biedt een betere bescherming voor de schuldenaar om een minimumbedrag te behouden voor de basiskosten van levensonderhoud. Het proces wordt eenvoudiger: voor het berekenen van de beslagvrije voet komen centraal gegevens van de schuldenaar beschikbaar en wordt door alle ketenpartners een uniforme rekentool gebruikt. De schuldenaar hoeft minder gegevens bij de gemeente aan te leveren en kan zelf zijn beslagvrije voet controleren. Hiervoor zal begin januari een centraal burgerportaal (www.uwbeslagvrijevoet.nl) beschikbaar komen dat voorziet in een rekentool voor burgers en wegwijs maakt in de wet.

Tijdens dit actualiteitencollege wordt u volledig bijgepraat over de Wet ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’ en de gevolgen die dat voor de berekening van de beslagvrije voet zal hebben.

Programma

Gericht op actuele ontwikkelingen en recente jurisprudentie. Kern van de training wordt gevormd door:

 • Inwerkingtreding van de wet + rechtspraak
 • Aanleiding voor de Wet vereenvoudiging Bvv
 • Contouren nieuwe Bvv
 • Wat zijn de hoofdregels
 • De drie inkomensgroepen
 • De verplichte volgorde van verhaal/verhoging/verlaging
 • Samenloop gevallen en hoe daar mee om te gaan
 • De periodieke plicht tot her controle
 • Informatierecht van de beslagene/hardheidsclausule
 • Overgangsrecht
 • Wat nu praktisch te doen?
 • Herziening beslag- en executierecht

Deelnemers

Een ieder die bij de uitvoering van de Participatiewet te maken heeft met de beslagvrije voet.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de cursus nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 395,- per persoon. Bij dit bedrag is het cursusmateriaal inbegrepen. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Marianne Muns. Je vindt haar contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Marianne Muns. Zij helpt je graag verder.

portret van Marianne Muns

Voor info neem contact op met:

Marianne Muns

opleidingsadviseur

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten