Agenda

Verkiezingen voor projectleiders

Opgelet! Verkiezingen voor projectleiders is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Verkiezingen voor projectleiders

Verkiezingen? U zit vast en zeker midden in de drukte van de paspoorten en de ID-kaarten en ook de registratie van arbeidsmigranten of de mensen uit Oekraïne, vraagt veel aandacht. Vandaar dat u vast en zeker nog niet hebt gedacht aan de komende verkiezing van de leden van Provinciale Staten én de Waterschappen op 15 maart 2023.

Die datum lijkt erg ver weg, maar dat is die niet! Zeker niet omdat er twee heel belangrijke wetswijzigingen op stapel staan, die voor alle gemeente een grote impact hebben.

Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen aangenomen!

De Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen is zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer aangenomen en verschijnt binnenkort in het Staatsblad. Dit wetsvoorstel introduceert een nieuwe manier voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen. In elke gemeente moet voortaan voor elke verkiezing een gemeentelijk stembureau worden ingesteld. Dit gemeentelijk stembureau – niet ter verwarren met het hoofd- of centraal stembureau – moet in een openbare zitting (op de dag na de stemming) het in de betreffende gemeente aantal uitgebrachte stemmen op partij- en kandidaatniveau vaststellen. Bij geconstateerde fouten moeten de betreffende stembiljetten direct opnieuw geteld worden. Een gemeente kan ook kiezen voor centrale stemopneming; dan hoeft deze controle niet plaats te vinden.

Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal

Een ander wetsvoorstel met grote impact is de Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal. Dit voorstel moet het permanent mogelijk maken dat kiezers ook op maandag en dinsdag voorafgaand aan de dag van de stemming al hun stem in het stemlokaal kunnen uitbrengen. Dit was sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 natuurlijk ook al mogelijk, maar werd geregeld in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 die, zoals bekend, per 1 juli 2022 is vervallen. Door het indienen van dit wetsontwerp wordt deze service aan de kiezers ook voor de toekomst zeker gesteld.

Een grote verandering is verder, wanneer deze wet in werking zal treden, dat er nog maar slechts één volmachtstem per kiezer uitgebracht mag worden (dat zijn er nu twee).

Met name de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen veroorzaakt dus veel veranderingen in het verkiezingsproces. Het is zaak om daar goed op voorbereid te zijn: wat zijn de vele wijzigingen in het wetsvoorstel voor de Kieswet en wat betekent dat voor onze organisatie van de verkiezingen? Maar bijv. ook heel praktische zaken: zijn de grenzen van het Waterschap nog gewijzigd sinds de vorige keer? Of werkt u nu in een heringedeelde gemeente, waarbinnen nu ineens twee Waterschappen vallen?

Training Verkiezingen voor projectleiders 2023

De training verkiezingen voor projectleiders 2023 geeft antwoord op al deze vragen en geeft u inzicht in het gehele (vernieuwde) proces rond de organisatie van de verkiezingen, zodat u zich optimaal kunt voorbereiden.

Er wordt uitvoerig stilgestaan bij de vorming van het gemeentelijk stembureau, dat voortaan bij elke verkiezing de uitslagen van alle stembureaus in een aparte openbare zitting niet alleen moet controleren (tenzij centrale stemopneming), maar ook indien nodig opnieuw vaststellen door het hertellen van de uitgebrachte stemmen.

Deze dag wordt van harte aanbevolen voor zowel ervaren als beginnende medewerkers. Er worden praktische handreikingen gedaan, zodat u zich goed kunt oriënteren en uw draaiboek kunt actualiseren.

Opzet en inhoud

Aan de orde komen de ontwikkelingen die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

 • instellen gemeentelijke stembureau voor de verkiezing van Provinciale Staten en voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van de Waterschappen
 • de instelling en werkwijze van het gemeentelijk stembureau
 • het vaststellen verkiezingsuitslag
 • benoemingsvereisten stembureauleden en tellers
 • het proces op de dag van de stemming
 • toegankelijkheid van stembureaus
 • incompatibiliteiten stembureauleden en de leden van het gemeentelijk stembureau
 • kiesgerechtigheid en wijze van stemmen (volmacht, kiezerspas, etc.)
 • controleren van de pv’s of centraal tellen: wat is het, hoe te organiseren en welke vrijheid heeft de gemeente hierbij wel/niet meer?
 • rechten en plichten van kiezers (openbaarheid, bezwaar maken, legitimatie)
 • publicatieplicht van pv’s, uitslag, e.d.

Doelstelling training

Na deze training zijn de deelnemers volledig op de hoogte van alle recente wijzigingen in het verkiezingsproces en kunnen de organisatie van de verkiezingen voor hun rekening nemen. Bovendien kunnen zij de vragen van burgers, politieke partijen en de burgemeester volledig en juist beantwoorden.

Doelgroep

Medewerkers van Burgerzaken en Publiekszaken die bij de komende verkiezingen meedraaien in de organisatie. Voor collega’s die hun kennis willen opfrissen én voor collega’s die voor de eerste keer actief meedraaien in het team verkiezingen.

Locatie en data

De training Verkiezingen 2023 wordt op de volgende data gegeven:

 • Dinsdag 27 september 2022 in Zwolle (9.30-15.00 uur)
 • Donderdag 29 september 2022 in Utrecht (9.30-15.00 uur)
 • Dinsdag 4 oktober 2022 in Den Bosch (9.30-15.00 uur)
 • Donderdag 13 oktober 2022 in Rotterdam (9.30-15.00 uur)

Regioprijs

De kosten voor de cursus zijn € 375,- p.p. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany (per gemeente of regio) op elk gewenst moment. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Rob van der Velde

Uw docent

Rob van der Velde

Rob van der Velde is Directieadviseur in de gemeente Den Haag; tot 1 juni 2020 was hij Hoofd Burgerzaken bij deze gemeente. Hij is een zeer ervaren en bevlogen docent en kent alle ‘ins and outs’ op het gebied van verkiezingen; met recht een autoriteit op dit gebied! Met ruim 45 jaar ervaring bent u voor praktische tips op het gebied rond de gehele organisatie van verkiezingen bij Rob van der Velde aan het goede adres!

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

Gemiddelde beoordeling
9,0
25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten