`

Incompany training


Wet langdurige zorg (Wlz)

De basiscursus Wlz behandelt de fundamenten van de Wet langdurige zorg (Wlz), met speciale aandacht voor de structuur van de wet, het lange termijn zorgsysteem en de indicatiestelling die al dan niet toegang verleent tot deze wet. We gaan ook dieper in op de principes en richtlijnen van de Wlz, de doelstelling van langdurige zorg en de criteria die de toegang tot de Wlz bepalen. Samen met u bespreken we de belangrijkste wetsartikelen en verduidelijken we de bedoeling achter deze artikelen. We onderzoeken tevens de onderlinge samenhang van deze artikelen en hun relatie tot andere wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Na afronding van deze cursus beschikt u over een volledig en helder overzicht en begrip van de Wlz, het functioneren van het zorgstelsel, en de connecties en verhoudingen tussen deze wet en andere zorgwetten, waaronder de Wmo en de Jeugdwet.

Programma

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • stelsel van zorgwetten: Wlz (in verhouding tot) Wmo, Zvw en Jeugdwet
 • werking van de de Wlz
 • Wlz-doelgroepen, nieuwe doelgroep GGZ-Wonen
 • de aanvraagprocedure bij het CIZ
 • de indicatiestelling die wel/geen toegang tot de Wlz geeft
 • cliëntondersteuning
 • de taken en verantwoordelijkheden van CIZ en Zorgkantoor
 • leveringsvormen van de zorg met inhoudelijke uitleg; Zorg met verblijft, volledig pakket thuis (VPT), modulair pakket thuis (MPT)
 • eigen bijdragen (CAK)
 • wachtstatus / overbruggingszorg
 • PGB in de 4 zorgwetten, overeenkomsten en verschillen

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor (uitvoerend) professionals op het gebied van de langdurige zorg (Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet en Zvw). Cliëntondersteuners, maatschappelijk werkers, leden van wijkteams en Wmo-consulenten.

Incompany

We verzorgen de cursus Wet langdurige zorg enkel incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten