`

Agenda

Wet open overheid (Woo)

 • 28-11-2023
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht

Wet open overheid (Woo)

De cursus Wet open overheid is voor medewerkers die met de Woo moeten werken. De Wet open overheid (Woo) heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden.

Opzet

We gaan in op de juridische aspecten van de Woo. Wat zegt de wet en wat is de bedoeling van de wetgever. Wat zijn de verschillen met de Wet openbaarheid van bestuur en welke jurisprudentie blijft belangrijk. Hoe behandel je een verzoek om informatie op grond van de Woo? Hoe en wanneer maken we informatie zelf (actief) openbaar? We gaan ook in op de lokale aspecten, de kansen en mogelijke knelpunten.

De deelnemers leren hoe ze de moeilijke vraagstukken moeten benaderen en hoe ze collega’s hierbij kunnen ondersteunen. We gaan daarom dieper op de wet in. Daarbij kijken we meer naar de memorie van toelichting, de amendementen en de toelichting daarop en de recente jurisprudentie onder de Wob (die van toepassing blijft). Daarnaast zoveel mogelijk praktische informatie over hoe je als ambtenaar met deze transparantie om kan gaan (bewustwording).

Achtergrond van de Woo

In dit onderdeel begrijpen de medewerkers wat het belang van de Woo, hoe de Woo dit belang probeert te borgen en wat de verschillen en overeenkomsten met de Wob zijn. Hoe kunnen we dit belang bij collega’s en bestuurders uitdragen en borgen?

 • Wat is de grondgedachte van de Woo
 • De kernbegrippen van de Woo
 • Wanneer is de Woo niet van toepassing (ander regiem)
 • Wat verandert er ten opzichte van de Wob, wat blijft hetzelfde

Uit eigen beweging openbaar maken (actief openbaar maken)

We nemen de “risico-punten” door. Hoe gaan we hier binnen de organisatie mee om?

 • Wanneer moeten we in Nederland actief openbaar maken?
 • Hoe maken we dat actief openbaar (wie doet wat)?
 • Met welke procesrechtelijke aspecten houden we rekening

Openbaarmaking op verzoek

We gaan in op de behandeling van een Woo-verzoek. Wat zijn procesrechtelijke aandachtspunten. Welke stappen nemen om te komen tot een goede beschikking en hoe lichten we dit in een juridische procedure toe.

 • Behandelen van een verzoek om openbaarmaking
 • Waar letten we op?
 • Recente Wob-jurisprudentie die van toepassing blijft
 • Hoe ondersteunen we de Woo-contactpersoon (of personen)
 • Woo en geheimhouding (Gemeentewet)

Uitzonderingen op openbaarmaking

We gaan dieper op de uitzonderingen in. Dit doen we met name aan de hand van jurisprudentie. Wat verandert er ten opzichte van de Wob.

 • Absolute uitzonderingen
 • Relatieve uitzonderingen
 • Persoonlijke beleidsopvattingen voor intern gebruik

Deelnemers

Deze training is gericht op medewerkers die met de Woo moeten werken.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 425,- per persoon. Bij dit bedrag is het cursusmateriaal inbegrepen. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Mariëlle Hoogland. Je vindt haar contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Mariëlle Hoogland. Zij helpt je graag verder.

portret van Mariëlle Hoogland

Voor info neem contact op met:

Mariëlle Hoogland

projectcoördinator

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten