`

Agenda

Wet tegengaan huwelijksdwang

Opgelet! Wet tegengaan huwelijksdwang is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Wet tegengaan huwelijksdwang

“Tientallen Syrische kindbruiden onderweg naar Ter Apel”

De wetgever heeft inmiddels middelen aangewend om dit te beteugelen. In deze nieuwe wet wordt uitvoering gegeven aan hetgeen ter zake van neef/nicht huwelijken in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van 29 oktober 2012 is opgenomen. Voorts wordt ten aanzien van enkele aanverwante onderwerpen een regeling getroffen. Daartoe worden Boek 1 en Boek 10 BW gewijzigd. Het doel van deze maatregelen is om de huwelijksdwang verder te beteugelen en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken te beperken tot hetgeen in overeenstemming is met het in Nederland meer algemeen ervaren karakter van het huwelijk.

De maatregelen betreffen een viertal onderwerpen, te weten het tegengaan van huwelijken die onder invloed van dwang worden gesloten, een verbod op het sluiten van een huwelijk met een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, een verbod op het sluiten van een huwelijk met een bloedverwant in de derde of vierde graad in de zijlinie en het inperken van de mogelijkheid van erkenning in Nederland van rechtsgeldig in het buitenland gesloten polygame- en/of kind huwelijken. En wat betekent dat vervolgens voor de kinderen geboren uit een niet in Nederland erkend huwelijk?

Opzet, inhoud en duur van de training

Aan de orde komen alle zaken die betrekking hebben om de invoering van deze nieuwe wet zoals:

  • Dwanghuwelijken
  • Kindhuwelijken
  • Huwelijksbeletselen
  • Toepasselijk recht op de huwelijkssluiting
  • Het recht om te huwen
  • Erkenning van in het buitenland gesloten huwelijk
  • Afstamming van kinderen geboren binnen een in Nederland niet erkend huwelijk

Resultaat

Na deze cursus zijn de deelnemers volledig op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving op dit gebied en zijn ze in staat om deze nieuwe bepalingen uit te voeren in hun dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Iedere ambtenaar van de burgerlijke stand (hierna: abs) die belast is met het opmaken van huwelijksakten en iedere ambtenaar basisregistratie personen die belast is met het registeren van huwelijken in de basisregistratie die in het buitenland gesloten zijn.

Aantal dagdelen

1 dagdeel

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten