`

Agenda

Wmo; Toezicht, handhaving en fraudepreventie

 • 12-11-2024
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht

Wmo; Toezicht, handhaving en fraudepreventie

Een goede uitvoering van de Wmo vraagt om aandacht voor kwaliteit, fraudesignalen, preventie, toezicht en handhaving.

In haar jaarrapport stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat er nog veel winst is te behalen. De kwaliteit van het toezicht kan en moet omhoog. In deze training kijken we vanuit actuele ontwikkelingen naar de kansen en mogelijkheden om het toezicht in de Wmo 2015 te versterken.

Grote, spectaculaire fraudezaken in de zorg halen zo nu en dan het nieuws. In samenwerking met veel partijen wordt een grote fraude ontmaskerd. Geweldig en tegelijk is er voordat een zaak zover ontspoort nog een wereld te winnen voor het Wmo toezicht.

Goed toezicht gaat zowel over kwaliteit als over rechtmatigheid. Beide lopen in elkaar over. Een slechte kwaliteit kan duiden op rechtmatigheidsproblemen en andersom is in situaties waar de rechtmatigheid niet op orde is, de kwaliteit vaak ook in het geding. Hoe kan goed toezicht bijdragen aan het voorkomen van fouten, vergissingen en fraude?

Toezicht en handhaving begint al bij het onderzoek en de besluitvorming in de uitvoering. Bij Zorg in Natura, maar ook bij het Persoonsgebonden Budget. De eisen en voorwaarden die aan de indicatie worden verbonden zijn immers belangrijk voor goed toezicht en handhaving, net als de contracten met aanbieders en de regels zoals vastgelegd in wet- en regelgeving.

Waar begint toezicht en handhaving en hoe ver gaan de bevoegdheden van de toezichthouder? Welke vaardigheden heeft een toezichthouder nodig en hoe zet je de competenties van de toezichthouder in? Hoe verhouden de bevoegdheden van de toezichthouder zich tot die van de uitvoering? Hoe is een goede samenwerking met andere afdelingen zoals inkoop, contractbeheer en beleid te organiseren? Hoe gaat de toezichthouder om met aanbieders van ondersteuning?

Om u wegwijs te maken bieden wij u deze zeer actuele, hoogstaande maar bovenal praktisch toepasbare training.

Doel

Hoe vinden we in het enorm brede werkveld van de toezichthouder de goede lijn om stappen te maken in het versterken van toezicht en handhaving. Er is veel informatie beschikbaar voor gemeenten, maar hoe zorgen we voor een optimale inzet van de middelen. Om dit te bereiken zullen we:

 • De rol en positie van de toezichthouder in de organisatie van de gemeentelijke Wmo-uitvoering bepalen;
 • Onderzoeken welke soort signalen voor de toezichthouder interessant zijn om op in te spelen en hoe dit het beste kan;
 • aangeven wat de best-practice voor de organisatie op het gebied van preventie en repressie is.

Onderwerpen

In deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Begrippen (Wat is Handhaving, Toezicht en opsporing en wat zijn de verschillen)
 • Juridisch kader Relevante wetgeving, relevante wetgeving in de Wmo
 • De sociaal rechercheur van de Participatiewet als toezichthouder; wat zijn belangrijke verschillen met de Wmo 2015
 • Algemene- en bijzondere toezichtsbevoegdheden
 • Toezicht bij Zorg in Natura en PGB
 • Fraudesignalen en fraudealertheid
 • Stappenplan / Plan van aanpak: ‘Ik ontvang een signaal dat er iets mis is, wat nu?’
 • 8 stappen om te gaan van signaleren en registreren, via gesprekken met de klant en onderzoek op locatie, naar een juridisch correcte besluitvorming en relevante vervolgstappen
 • Privacy in het sociaal domein; Gegevens uitwisselen tussen sociale partners, gemeentelijke afdelingen en instanties

Rode draad tijdens de training

 • Interactief met veel ruimte voor vragen en casuïstiek uit de praktijk
 • Onmisbare tips voor uitvoering en beleid

Voor wie?

Consulenten/klantmanagers Wmo, fraudepreventiemedewerkers, toezichthouders Wmo, handhavers Wmo, sociaal rechercheurs.

Datum en locatie

De cursus wordt op donderdag 30 mei van 09.30-16.30 uur bij Seats2Meet Utrecht CS gegeven.

De cursus wordt op dinsdag 12 november van 09.30-16.30 uur in Utrecht.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de cursus nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 445,- per persoon. Bij dit bedrag is het cursusmateriaal en lunch inbegrepen. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Gerben de Boer

Uw docent

Gerben de Boer

Gerben was recent werkzaam als afdelingshoofd Sociale Zaken en hoofd Wmo. Thans Beleidsmedewerker Sociaal Domein, Wmo, Participatiewet & Economische Zaken alsmede lid en plaatsvervangend voorzitter van verschillende bezwaarschriftencommissies. Maar bovenal een zeer ervaren trainer en docent in het sociaal domein, Wmo 2015, PW en Awb.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten