Agenda

Bbz van balans tot levensvatbaarheidsonderzoek

 • 17-11-2022 24-11-2022 01-12-2022 15-12-2022
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht, 4 dagen

Bbz van balans tot levensvatbaarheidsonderzoek

In deze cursus gaan wij in op de financiële, bedrijfseconomische en belastingtechnische aspecten van een (mkb) bedrijf, waardoor de deelnemers na afloop van de opleiding jaarcijfers, vermogen, inkomsten en belastingaangiften kunnen lezen en goed kunnen doorgronden. Hierdoor wordt er snel inzicht in de financiële positie van een bedrijf verkregen, kan deze beter worden beoordeeld en kunnen beslissingen m.b.t. noodzakelijke financiering (herfinanciering/ investeringen) weloverwogen worden genomen..

Zelf Levensvatbaarheidsonderzoeken financieel interessant

Zelf levensvatbaarheidsonderzoeken doen is sinds de wijziging van het Bbz met ingang van 1 januari 2020 financieel gezien een stuk interessanter geworden. Levensvatbaarheidsonderzoeken verricht door derden, zijn sinds 1 januari 2020 niet meer voor 90% declarabel bij het Rijk. Deze moeten nu geheel worden voldaan uit het toegekende budget uit het cluster W&I dat onderdeel is van het gemeentefonds, waar de totale kosten voor de uitvoering van het cluster Werk & Inkomen uit moet worden voldaan. Hierdoor is het zinvol om te heroverwegen wat binnen de eigen gemeente zelf aan levensvatbaarheidsonderzoeken kan worden gedaan.

Naast het financieel belang is het voor de consulenten in de uitvoering van de Bbz-regeling een verdere verrijking van de functie indien een levensvatbaarheidsonderzoek geheel zelf kan worden gedaan. Bij de uitvoering van de tijdelijke ondernemersregeling Tozo hebben we gezien dat besluiten snel(ler) moeten worden genomen dan binnen het Bbz het geval is. Door dit in eigen beheer te gaan doen, of gedeeltelijk in eigen beheer te doen, wordt de tijdsduur dat een derde partij hiermee bezig is geëlimineerd, waardoor mogelijk sneller een besluit wordt genomen en de ondernemer eerder is geholpen.

Sterk beroep op Bbz-regeling of alternatief (in de vorm van een besparing)

Nadat de Tozoregeling wordt beëindigd is de verwachting dat er veel Bbz-aanvragen binnenstromen. In het kader van een snelle afhandeling van de aanvragen die binnenkomen is het van belang dat snel een oordeel kan worden gevormd over de levensvatbaarheid. Bij voorkeur zo snel mogelijk dat de klant weet waar die aan toe is, tegen zo gering mogelijke kosten. Hoe fijn is het als dit grotendeels binnen de eigen gemeente kan worden opgepakt.

Van alle aanvragen die binnenkomen, zal niet iedere aanmelder tot de doelgroep voor het Bbz behoren, maar zal ook in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) een oordeel moeten worden gevormd over de levensvatbaarheid van de onderneming. Dit laatste ligt afhankelijk van de inrichting binnen de gemeente bij de afdeling Schuldhulpverlening of bij de afdeling Zelfstandigen.

Optimaliseer uw rapportage

Bij deelname aan deze cursus krijgt u tevens de beschikking over een rapportagevorm die u in de eigen praktijk kunt gebruiken voor het zelf doen van een levensvatbaarheidsonderzoek. Het doel van deze cursus is dat u hulpmiddelen worden aangereikt om op een efficiënte en effectieve wijze zelf een levensvatbaarheidsonderzoek te kunnen uitvoeren.

Programma cursus

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Dag 1: Jaarrekening lezen

 • Inhoud van een jaarrekening
 • Eigen vermogen, vreemd vermogen
 • Balans interpreteren (debet en credit)
 • het lezen van een balans met:
  • Uitleg van kengetallen: werkkapitaal, liquiditeit en solvabiliteit
 • Zelfstandig opstellen van een balans
 • Geconsolideerde cijfers
 • Balanswaardering
 • Financiering en zekerheden
 • Kolommenbalans
 • Verschillen tussen jaarcijfers en aangifte
 • Veel praktische voorbeelden van verschillende jaarrekeningen worden behandeld

Dag 2: Verlies- en winstrekening

 • Inzicht in de winst- en verliesrekening
 • Het lezen van een resultatenrekening
 • Zelfstandig opstellen van een winst- en verliesrekening
 • Kosten en opbrengsten versus uitgaven en ontvangsten
 • Liquiditeitsbegroting
 • Ondernemingsvormen
 • Verschillende rechtsvormen
 • Winstbelasting en divendbelasting
 • Verbanden tussen balans en winst- en verliesrekening
 • Veel praktische voorbeelden

Dag 3: Vermogen en inkomen

 • Vermogenstoets
 • Vermogensgrenzen
 • Waarderingsgrondslagen Bbz
 • Vermogensvaststelling en art. 3 Bbz vermogensgrenzen
 • Vermogensvaststelling bij verschillende ondernemersvormen
 • Woz waarde vs. hypotheek
 • Benodigde informatie voor het vaststellen van het inkomen
 • Het belastbaar inomen
 • Berekenen van verschuldigde IB
 • Bepalen netto inkmen bij verschillende rechtsvormen
 • Uitkering voor levensonderhoud
 • Bedrijfskapitaal
 • Rentekwijtschelding
 • Uitstel of verlaging van aflossing
 • Terugbetaling bij beëindiging bedrijf
 • Veel praktische voorbeelden

Dag 4: Bbz levensvatbaarheidsonderzoeken

 • Wijzigingen in het Bbz 2004 sinds 1 januari 2020
 • Wanner doe ik (zelf) een levensvatbaarheid onderzoek
 • Verplichte en optionele onderdelen in de rapportage
 • Verplichte en otionele onderdelen in de beschikking
 • Indicatoren / ratio’s van belang bij de beoordeling van de levensvatbaarheid
 • Welke gegevens zijn van belang in welke situatie?
 • Hoe maak ik een goede risicoafweging?
 • Welke toekomstige heronderzoeken zijn verplicht/optioneel?
 • Bijstand voor levensonderhoud (voorlopig recht en definitieve vasstelling)
 • Casuïstiek

Deelnemers

De cursus richt zich op medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van de Bbz-regeling.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de cursus nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 1.095,- per persoon. Bij dit is het cursusmateriaal inbegrepen. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Marianne Muns. Je vindt haar contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Marianne Muns. Zij helpt je graag verder.

portret van Marianne Muns

Voor info neem contact op met:

Marianne Muns

opleidingsadviseur

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten