`

Agenda

Beoordeling bezwaarzaken Tozo

Opgelet! Beoordeling bezwaarzaken Tozo is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Beoordeling bezwaarzaken Tozo

De Tozo-regeling voor ondernemers houdt na Tozo 5, vooralsnog, op te bestaan per 1 oktober 2021. De uiteindelijke controles op de Tozo-regeling, zullen nadien nog volop plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het beheer van de verstrekte Tozo-kredieten. Doordat bij de verstrekking van Tozo-kredieten niet is gekeken naar aflossingscapaciteit, zullen hier zeker in 2022 de mogelijke terugvorderingen voortvloeien.

Vanuit het Inlichtingenbureau zijn er diverse “IB-signalen” die kunnen worden gebruikt bij de beoordeling op de rechtmatigheid van de verstrekking van Tozo-uitkeringen. Doordat inkomsten uit onderneming niet middels een IB-signaal worden gegenereerd is de vraag hoe je hiermee als gemeente omgaat bij de controle. Hoe kan dit worden beoordeeld en hoe gevoelig is dit voor een bezwaar bij terugvordering?

Vanaf 1 oktober 2021 hebben we een gewijzigde bijstandsregeling voor zelfstandigen, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), die er voor het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal van 2022, anders uitziet dan het reguliere Bbz. Voor deze tijdelijke regeling zien de spelregels er weer anders uit dan binnen het reguliere Bbz en Tozo.

De ondernemersregelingen, zoals het Bbz en de Tozo, binnen het Sociaal Domein vormen een steeds groter bestanddeel van de totale portefeuille bij een gemeente. Er is een sterke toename van de hoeveelheid aan aanvragen van zelfstandigen waar te nemen bij iedere gemeente. Die sterke toename heeft als consequentie dat ook vaker een bezwaarschrift zal worden ingediend.

De verwachting is dat er in 2022 met name meer aanvragen voor bedrijfskapitaal zullen worden ingediend, om de vooruitgeschoven schulden (zoals bij de Belastingdienst) te kunnen herfinancieren c.q. saneren.

Het vormen van een goed beeld van de casuïstiek

De afhandeling van een bezwaarschrift is altijd een tijdrovend proces. Hierbij is gedegen kennis van de ondernemersregelingen van belang, om de bezwaarschriften zelfstandig op een juiste wijze te kunnen afhandelen. Daarnaast is het van belang dat hierbij een eigen mening kan worden gevormd, zonder dat de expertise bij de consulent zelfstandigen moet worden opgehaald. Hierbij is het van belang om te weten hoe het speelveld eruit ziet. Waar heb je allemaal mee te maken? Naast de diverse wetgevingen die je nodig hebt bij de beoordeling van een bezwaarzaak van een ondernemer, dient er ook de nodige kennis te zijn op het lezen c.q. interpreteren van cijfermateriaal.

Deelnemers

De cursus richt zich in eerste instantie op de medewerkers die zich bezighouden met bezwaar en beroep op het gebied van ondernemersregelingen, zoals de Tozo en het Bbz.

Programma op hoofdlijnen

 • Ondernemersregelingen binnen het Sociaal Domein
 • Tozo
  • Wetgeving en verschillen tussen Tozo (1,2,3,4 en 5)
  • Terugvorderingsgronden
  • Bruto of netto terugvorderen?
  • Wel of geen boete?
 • Bbz
  • Regelgeving Bbz
  • Doel van het Bbz
  • Doelgroepen en producten
  • Wanneer komt iemand in aanmerking voor het Bbz?
  • Ondernemingsvormen
  • Hoe bereken je het inkomen bij de verschillende ondernemingsvormen?
  • Hoe ziet een aanvraagtraject eruit?
  • Wie laat je de akte tekenen bij een VOF, BV, etc.
  • Hoe ziet een terugvordering eruit?
 • Het verschil tussen het Bbz (regulier) en het tijdelijke Bbz (kwartaal 4 van 2021 en kwartaal 1 van 2022)
 • IB-signalen (fundatmentele, belangrijk en formele rechtmatigheidseisen)
 • Het lezen van een jaarrekening
  • Balans
  • Winst- en verliesrekening
 • Casuïstieken

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 445,- per persoon. Bij dit bedrag is het cursusmateriaal inbegrepen. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vind je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan in de rechterkolom, want daar vind je onze contactgegevens.

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten