Agenda

Actualiteitencursus Wmo

 • 16-03-2023
 • 09:30 - 16:30 uur
 • Utrecht

Actualiteitencursus Wmo

Met de actualiteitencursus Wmo bent u in 1 dag op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen binnen de Wmo. Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 hebben gemeenten de taakopdracht gekregen om de zelfredzaamheid en de participatie te verbeteren en zijn zij tevens verantwoordelijk zijn geworden voor beschermd wonen en opvang. Het doel van de Wmo 2015 is dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving, dat wil zeggen: zelfstandig thuis, kunnen blijven wonen.

Sindsdien hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan. Enerzijds zijn er al diverse wettelijke aanpassingen gedaan, zoals de invoering van het abonnementstarief en de afbakening met de Wet langdurige zorg. Bovendien zijn er nog plannen voor een aantal wijzigingen, zoals het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken en aanpassingen rondom beschermd wonen. Anderzijds zijn er de nodige interessante rechterlijke uitspraken geweest, bijvoorbeeld over het resultaatgericht beschikken, hulphonden en het persoonsgebonden budget.

Deze praktijkcursus Wmo richt zich met name op de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en de belangrijke uitspraken, waarbij de nadruk ligt op de voorzieningenkant van de Wmo 2015. De cursus is gericht op de (uitvoerings-)praktijk.

Inhoud

Tijdens deze praktische actualiteitendag zullen wij stil staan bij alle veranderingen, de gevolgen, knelpunten en mogelijke oplossingen. Aan de orde komen onder meer:

 • Wat valt onder de reikwijdte van de Wmo 2015 maatschappelijke ondersteuning?
  • Wat is maatschappelijke ondersteuning?
  • Zelfredzaamheid
  • Participatie
  • Opvang en beschermd wonen
 • Maatwerkvoorzieningen
  • Toegangsprocedure
   • Toegang: Melding, onderzoek (w.o. gesprek) en aanvraag
   • De verplichtingen van de cliënt: inlichten en medewerken
  • Inhoudelijke toegangsbeoordeling
   • Doelgroep
   • Afbakening met andere wetten, zoals de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet.
   • Inzet van eigen kracht, gebruikelijke hulp, algemene voorzieningen, algemeen gebruikelijke voorzieningen, mantelzorg en sociale netwerk
  • Aard en inhoud van het recht op een maatwerkvoorziening
   • Verstrekkingsvormen:
   • Natura
   • Persoonsgebonden budget:
    • Trekkingsrecht
    • Voorwaarden en weigeringsgronden
    • Hoogte
   • Bijdrage in de kosten
  • Heroverweging van het recht op een maatwerkvoorziening
   • Beëindigen, intrekken, herzien en terugvorderen
 • Actuele ontwikkelingen, zoals:
  • Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken
  • Andere ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak

Uiteraard is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en om eigen casuïstiek in te brengen.

Doelgroep

Bedoeld voor consulenten, kwaliteitsmedewerkers, juridisch medewerkers Wmo, medewerkers bezwaar en beroep, beleidsmedewerkers en leden van een bezwaarschriftencommissie met basiskennis van de Wmo.

Datum en plaats

De cursus wordt donderdag 16 maart 2023 van 9.30-16.30 uur in Utrecht gegeven.

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de cursus nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 425,- per persoon. Bij dit bedrag is het cursusmateriaal inbegrepen. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Hans van Rooij

Uw docent

Hans van Rooij

Dat is mr. H. van Rooij. Deze kei uit de praktijk staat borg voor een grote praktijktoepasbaarheid en antwoord op al uw vragen.

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten