Agenda

Actualiteitencursus Wmo

Opgelet! Actualiteitencursus Wmo is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Actualiteitencursus Wmo

Gericht op de (uitvoerings)praktijk

Op 1 januari is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingevoerd die de Wet maatschappelijke ondersteuning vervangt. Deze praktijkcursus Wmo richt zich met name op de inhoudelijke wijzigingen die samenhangen met de voorzieningenkant van de Wmo.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de overheveling van begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen vanuit de AWBZ, de wijzigingen in de toegangsprocedure met een scheiding tussen melding en aanvraag, het stelsel van algemene- en maatwerkvoorzieningen en het verdwijnen van de financiële tegemoetkoming.

Tevens besteden we aandacht aan de wijzigingen rondom het persoonsgebonden budget, de afbakening met andere wetten, zoals de Wet langdurige zorg, en de nieuwe doelgroepen in de Wmo 2015.

Ook zal de meest recente jurisprudentie worden besproken. Waaronder de uitspraken over hulp bij het huishouden en de gevolgen voor begeleiding bij maatwerkvoorzieningen.

Na afloop bent u volledig op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen binnen de Wmo.

Inhoud

Tijdens deze praktische cursusdag zullen wij stil staan bij alle veranderingen, de gevolgen, knelpunten en mogelijke oplossingen. Aan de orde komen onder meer:

 • Wat is maatschappelijke ondersteuning / Wijzigingen ten opzichte van de oude Wmo?
  • Zelfredzaamheid
  • Participatie
  • Opvang en beschermd wonen
 • Stelsel van algemene- en maatwerkvoorzieningen
  • Loslaten van relatie met resultaatgebieden?
  • Wijziging van de reikwijdte van de compensatieplicht?
 • Algemene voorzieningen:
  • Cliëntondersteuning
  • Bijdrage in de kosten
 • Maatwerkvoorzieningen
  • I Wijzigingen in het procedurele wettelijk kader
   • Toegang: Melding, onderzoek (w.o. gesprek) en aanvraag
   • De verplichtingen van de cliënt: inlichten en medewerken
  • II Inhoudelijke Wmo-toegangsvoorwaarden-toets
   • Inzet van eigen kracht, gebruikelijke hulp, mantelzorg en sociale netwerk als vormen van een Wmo-poortwachter-toets
   • Afbakening met andere wetten, zoals Wet langdurige zorg (AWBZ), de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet
  • III Aard en inhoud van het recht op een maatwerkvoorziening
   • Verstrekkingsvormen:
    • Natura
    • Persoonsgebonden budget: voorwaarden, trekkingsrecht
    • Geen financiële tegemoetkoming
   • Bijdrage in de kosten
  • IV Besluiten en voorwaarden i.v.m. heroverweging van het recht op een maatwerkvoorziening
   • Beëindigen, intrekken, herzien en terugvorderen
  • Overgangsrecht: welk recht is van toepassing?

Uiteraard is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en om eigen casuïstiek in te brengen.

Doelgroep

Bedoeld voor consulenten, kwaliteitsmedewerkers, juridisch medewerkers Wmo, medewerkers bezwaar en beroep, beleidsmedewerkers en leden van een bezwaarschriftencommissie met basiskennis van de Wmo.

Datum en plaats

nnb

Expertisecentrum en helpdesk

Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 395,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de training? Neem gerust even contact op met onze directeur Jeroen Busse. Je vindt zijn contactinformatie bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze training ook incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Jeroen Busse. Hij helpt je graag verder.

portret van docent Hans van Rooij

Uw docent

Hans van Rooij

Dat is mr. H. van Rooij. Deze kei uit de praktijk staat borg voor een grote praktijktoepasbaarheid en antwoord op al uw vragen.

portret van Jeroen Busse

Voor info neem contact op met:

Jeroen Busse

directeur

06-11920119