`

Agenda

Masterclass Sociaal Domein na Corona

Opgelet! Masterclass Sociaal Domein na Corona is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

Masterclass Sociaal Domein na Corona

Tijdens deze masterclass maken wij een doorkijk naar de toekomst van de uitvoering van de Participatiewet. Wat hebben we geleerd van de gezondheidscrisis en is het noodzakelijk om de dienstverlening aan te passen. Voldoet de invulling van de poort van het sociaal domein nog wel aan de taken en doelstellingen van de uitvoering van de Participatiewet. Moeten we aan de hand van de opgedane ervaringen de besteding en uitvoering van het re-integratie en activeringsbudget niet aanpassen aan de veranderende situatie op de arbeidsmarkt. Wat zijn de nieuwe doelgroepen voor de komende jaren en past het uitvoerinsbeleid nog wel bij de vraag en de behoeften. Deze en andere vragen komen ruimschoots aan bod tijden de masterclass.

Een verandering aanstaande met mogelijkheden?

 • Wat zijn de gevolgen voor de uitvoering van het Sociaal Domein?
 • Welke vormen van gewijzigde of nieuwe dienstverlening moeten er worden aangeboden?
 • Is de invulling van participatie en re-integratie binnen het Sociaal Domein aan verandering toe?
 • Werken de concepten van integrale dienstverlening of is er meer behoefte aan specifieke dienstverlening en maatwerk?
 • Hoe moet de verandering vorm worden gegeven in de bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie?
 • Is er opnieuw een plaats voor een intensievere regionale samenwerking en hoe dient deze dan te worden ingevuld?
 • Welke wijzigingen in wet en regelgeving zijn er te verwachten en op welke wijze zal de uitvoering van het Sociale Domein zich aan een nieuwe werkelijkheid?
 • Wat is de invloed van de Coronacrisis op de uitvoering van de PW, WMO, Jeugdwet en schulddienstverlening?
 • Welke nieuwe doelgroepen zullen in het na Corona tijdperk een beroep gaan doen op het Sociaal Domein en hoe gaan we hiermee om?
 • Waar heeft de gemeente bij de uitvoering een discretionaire bevoegdheid en hoe verhoudt deze zich tot de financiële risico’s?

Terugblik

Wat waren de doelstellingen van de decentralisaties in 2015 en welke resultaten hebben we gerealiseerd? Wat heeft de burger gemerkt van de veranderingen en op welke wijze kunnen we de dienstverlening optimaliseren. Geven we op de juiste wijze invulling aan integraal werken of is de noodzaak hiervan niet aan de orde. En is er toekomst voor het wijk- en gebiedsgericht werken of schieten we hierin door?

Programma masterclass

We besteden aandacht aan de belangrijkste juridische en beleidsmatige/organisatorische ontwikkelingen binnen de drie taken van het Sociaal Domein.

 • Wat zijn de belangrijkste juridische uitvoeringsproblemen bij deze decentralisaties?
 • Wat zijn de belangrijkste organisatorische uitvoeringsproblemen bij deze decentralisaties?
 • Wat zijn de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen bij deze decentralisaties en wat zijn de gevolgen voor het gemeentelijk beleid en de uitvoering?
 • Welke onderdelen van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein zijn reeds nu aan heroverweging toe of dreigen te mislukken?
 • Op welke wijze heeft de toegang van het Sociaal Domein invloed op de uitvoering en welke actoren spelen bij de decentralisaties een rol.
 • Heeft het integraal uitvoeren van de taken van het Sociaal Domein de toekomst en wat zijn de gevolgen voor het vormgeven van het gemeentelijk beleid?
 • Welke resultaten maken de uitvoering van het Sociaal Domein tot een succes?
 • Op welke wijze dient de dienstverlening tussen publieke overheid en burger vorm te worden gegeven?
 • Integrale uitvoering en de invulling van specialisten of generalisten.

Tijdens de masterclass zullen al deze onderwerpen op een interactieve wijze de revue passeren, waarbij met een kritische blik naar de huidige stand van zaken van de drie decentralisaties zal worden gekeken. Wat kunnen we van de ontwikkelingen leren en hoe kunnen we veranderingen vorm geven? We kijken niet verkokerd naar het Sociaal Domein, maar zullen op zoek gaan naar ontwikkelingen die in de nabije toekomst noodzakelijk zijn om het Sociaal Domein efficiënt en effectief te laten functioneren.

Deelnemers

Zeer geschikt voor (juridisch) kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers, juristen en strategisch medewerkers.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de cursus? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vind je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 525,- per persoon. Bij dit bedrag zijn inbegrepen: koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Een certificaat van deelname is facultatief. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Incompany

We verzorgen deze training incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Marianne Muns. Zij helpt je graag verder.

portret van docent Ray Geerling

Uw docent

Ray Geerling

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten