Incompany training


Masterclass Sociaal Domein

Het Sociaal Domein, een verandering aanstaande met mogelijkheden?

Tijdens deze masterclass zal op inspirerende wijze, aandacht en advies gegeven worden over het onderwerp: wat is de managementopgave voor de komende tijd in het Sociaal Domein? Tijdens onze bijeenkomsten en adviestrajecten zijn we tot een aantal punten gekomen van aandacht en verandering bij het managen van het Sociaal Domein, die door de betrokkenen zullen worden vertaald in een pragmatische aanpak.

 • welke wijzigingen in wet- en regelgeving zijn er te verwachten en op welke wijze zal de uitvoering van het Sociale Domein zich aan een nieuwe werkelijkheid presenteren.
 • is er een goed fundament in de organisatie om de verandering vorm te gaan geven, of is er eerst behoefte aan een verbeterplan.
 • de invulling en vormgeving van een gewijzigde dienstverlening tussen overheid en de inwoner
 • de invulling en heroverweging van de faciliterende functie van de publieke overheid ten opzichte van de inwoner
 • het invullen van het herstel van vertrouwen tussen overheid en inwoner
 • het opnieuw maken van financiële en materiële keuzen bij de invulling van sociaal beleid, immers de bomen groeien niet meer tot de hemel
 • op welke wijze gaan we als publieke overheid om met de beschikbare data van de inwoner
 • het terugbrengen van de eenvoud bij de uitvoering van de taken door de publieke overheid
 • het in evenwichtig brengen van de rechtmatigheid met de doelmatigheid bij de uitvoering van wet en regelgeving
 • de wijze waarop maatwerk kan worden geleverd t.o.v. het inrichten van bulkwerk
 • de wijze van bemensing van het ambtelijk apparaat
 • waar heeft de gemeente bij de uitvoering een discretionaire bevoegdheid en hoe verhoudt deze zich tot de financiële risico’s.
 • heeft de gemeente überhaupt de mogelijkheid om haar bedrijfsvoering te veranderen om een gewijzigde doelstelling binnen haar taakopdracht te kunnen bereiken.
 • de vereenvoudiging en transparantie van de ambtelijke en bestuurlijke besluitvormings- processen.

De masterclass zal op basis van een interactieve vorm worden gegeven en er zal een verbinding worden gemaakt met de eigen organisatie.

Kortom een zeer boeiende inspiratiebijeenkomst waarbij wij ons realiseerden dat de noodzakelijke veranderingen in het Sociaal Domein niet alleen een kwestie van wet- en regelgeving zijn, maar ook van cultuur, vormgeving en sturing.

Deelnemers

De Masterclass Verandermanagement Sociaal Domein/Werk en Inkomen is zeer geschikt voor het management en beleidsmedewerkers van het team werk en inkomen /sociaal domein breed.

Meer informatie

Wil je graag meer weten of heb je specifieke vragen over de masterclass? Neem gerust contact op. Onze contactinformatie vind je bovenin de rechterkolom van deze pagina.

Incompany

We verzorgen deze masterclass enkel incompany. Het programma wordt dan helemaal op maat ingevuld, met zeer gerichte aandacht voor de uitdagingen en kansen binnen jouw organisatie. Wil je een opleidingsvoorstel aanvragen of gewoon even overleggen over de wensen en mogelijkheden? Klik dan op de Incompany-button in de rechterkolom van deze pagina. Liever eerst even contact via telefoon of e-mail? Kijk dan ook in de rechterkolom, want daar vind je de contactgegevens van Marianne Muns. Zij helpt je graag verder.

portret van docent Ray Geerling

Uw docent

Ray Geerling

portret van Onderwijsteam

Voor info neem contact op met:

Onderwijsteam

Mariënburggroep

055-7998030

25 jaar
Dé gemeente en overheidsopleider
50.000+
Professionals
350+
Gemeenten